building blocks là gì

Công cụ cá nhân
 • Thông dụng

  Danh từ

  Khối thực hiện sẵn nhằm xây dựng

  Chuyên ngành

  Toán & tin yêu

  khối thống nhất (máy tính)
  khối kiến tạo (cơ)
  môdun xây dựng

  Xây dựng

  blốc xây dựng
  gạch pananh

  Kỹ thuật công cộng

  khối bê tông
  khối hợp ý nhất
  building-block concept
  khái niệm khối hợp ý nhất
  khối lắp đặt ghép
  building-block construction
  kết cấu khối lắp đặt ghép
  kitchen building block unit
  khối lắp đặt ghép không khí căn nhà bếp
  khối chi phí chuẩn
  building-block construction
  kết cấu khối chi phí chuẩn
  khối tường
  khối xây
  khối xây dựng
  đá đẽo
  đơn thể

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: building blocks là gì

  Xem thêm: gôm là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ