built là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈbɪɫd/
Hoa Kỳ[ˈbɪɫd]

Danh từ[sửa]

build /ˈbɪɫd/

Xem thêm: drop dead gorgeous là gì

Bạn đang xem: built là gì

 1. Sự kiến thiết.
 2. Kiểu bản vẽ xây dựng.
 3. Khổ người tầm vóc.
  man of strong build — người dân có tầm vóc khoẻ
  to be of the same build — nằm trong tầm vóc

Động từ[sửa]

build (bất qui tắc) built /ˈbɪɫd/

 1. Xây, kiến thiết, xây cất; hình thành, lập nên, tạo nên sự.
  to build a railway — kiến thiết lối xe cộ lửa
  to build a new society — kiến thiết một xã hội mới
  birds build nests — chim thực hiện tổ

Thành ngữ[sửa]

 • to build into: Xây gắn nhập, gắn nhập (tường).
 • to build on (upon):
  1. Dựa nhập, tin tưởng nhập.
   to build on somebody's promises — phụ thuộc vào lời hứa hẹn của ai
   I build on you — tôi tin tưởng nhập anh
 • to build up:
  1. Xây lấp cút, xây che cút, xây kín cút.
   those doors were build up — những cửa chính bại bị xây che lại
  2. Xây dựng từ từ nên.
   to build up a reputation — kiến thiết dần dần giờ đồng hồ tăm
  3. Tập họp lại, tụ lại, tích lại (những cái cần thiết nhằm thao tác làm việc gì).
 • to be build in: Có mái ấm cửa ngõ dinh cơ thự phủ bọc xung xung quanh.

Từ dẫn xuất[sửa]

 • build-up

Tham khảo[sửa]

 • "build", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)