bull là gì

/bul/

Thông dụng

Danh từ

Bò đực
Con đực (voi, cá voi...)
a bull elephant
voi đực
a bull whale
cá voi đực
(thiên văn học) sao Kim ngưu
Người đầu tư mạnh giá chỉ lên (thị ngôi trường bệnh khoán)
bull operations
hoạt động đầu tư mạnh giá chỉ lên (ở thị ngôi trường bệnh khoán)
(từ lóng) cớm, mật thám; cảnh sát
bull in a china shop
người vụng trộm về, lóng ngóng
to take the bull by the horns
không kinh hãi trở ngại nguy hiểm hiểm
a cock-and-bull story
chuyện bịa đặt điều, chuyện vẽ vời
like a red rag to tát a bull
cứ như lấy phụt quất nhập mông trườn mang lại nó điên lên

Nội động từ

Đầu cơ giá chỉ lên (ở thị ngôi trường bệnh khoán)

Ngoại động từ

Tìm cơ hội nâng giá chỉ (hối phiếu ở thị ngôi trường bệnh khoán)

Danh từ

Sắc mệnh lệnh của giáo hoàng
Lời phát biểu ngớ ngẩn, điều phát biểu ngây ngô, điều phát biểu tự động nó đang được xích míc ( (thường) Irish bull)
Sai lầm (về ngôn ngữ)
Nước tráng thùng rượu nhằm uống
(từ lóng) điều phát biểu láo, điều phát biểu bậy bạ, điều phát biểu đem lác

Ngoại động từ

(từ lóng) lừa bịp (ai) vì chưng những điều đem lác

Nguồn không giống

  • bull : Corporateinformation

Chuyên ngành

Xây dựng

cần khoan

Kinh tế

đầu cơ giá chỉ lên
người đầu tư mạnh giá chỉ lên (ở Sở giao dịch thanh toán bệnh khoán)
Người góp vốn đầu tư giá chỉ tăng Người cho là giá chỉ tiếp tục tăng

Giải mến VN: Người tớ rất có thể sáng sủa về triển vọng của một loại bệnh khóan cá thể, trái khoán hoặc sản phẩm & hàng hóa, một mảng của một ngành công nghiệp hoặc toàn thể thị ngôi trường. Trong chân thành và ý nghĩa tổng quát lác rộng lớn, bunish Tức là sáng sủa, vì vậy người tớ rất có thể sáng sủa về tổng thể kinh tế tài chính.

người mua sắm khống (chứng khoán)
tư tưởng giá chỉ lên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
balderdash , baloney , bilge , bunkum , claptrap , crap , hogwash , rubbish , trash , bluecoat , finest , officer , patrolman , patrolwoman , peace officer , police , police officer , policewoman , blather , drivel , garbage , idiocy , piffle , poppycock , rigmarole , tomfoolery , twaddle , bungle , foozle , fumble , muff , stumble

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: bull là gì

Xem thêm: asparagus là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ