cái gọt bút chì tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cái gọt cây bút chì

Bạn đang xem: cái gọt bút chì tiếng anh là gì

gọt cây bút chì, đồ dùng gọt cây bút chì

Gọt cây bút chì là 1 trong công cụ nhằm gọt nhọn đầu cây cây bút chì cho tới Lúc lòi phần chì black color nhằm viết lách. Gọt cây bút chì hoàn toàn có thể là công cụ gọt tay hoặc là công cụ mô tơ năng lượng điện.

1.

Sau Lúc vật lộn với cây cây bút chì cùn một ngày dài, sau cuối tôi cũng nhìn thấy một chiếc gọt cây bút chì vô ngăn bàn của tôi.

After struggling with a dull pencil all day, I finally found a pencil sharpener in my desk drawer.

2.

Gọt cây bút chì năng lượng điện bên trên bàn của tôi là 1 trong khí cụ tiết kiệm ngân sách thời hạn thực sự Lúc tôi với thật nhiều cây bút chì nhằm gọt.

The electric pencil sharpener on my desk is a real time-saver when I have a lot of pencils vĩ đại sharpen.

Xem thêm: crack là gì

Cùng học tập thêm thắt một vài kể từ vựng nhằm nói tới vật dụng tiếp thu kiến thức (School supplies) nha!

- scissors: cái kéo

- ruler: thước kẻ

- paper: giấy má viết

- pen: cây bút mực

- pencil: cây bút chì

- notebook: tuột biên chép, vở

Xem thêm: pay the price là gì

- eraser: viên gôm, tẩy

- brush: cọ vẽ

- compass: compa