cái xẻng tiếng anh là gì

Cái xẻng là công cụ nâng và dịch rời vật hóa học xốp, rời như khu đất, cát, sỏi, than vãn, tuyết... Nó là công cụ đặc biệt thông thường người sử dụng vô nông nghiệp, thi công và thực hiện vườn. Về kết cấu, nó bao gồm một lưỡi rộng lớn với những bờ sắc và được gắn lên một cán.

Bạn đang xem: cái xẻng tiếng anh là gì

1.

Cái xẻng là một trong những dụng cụ nhằm đục, nâng và dịch rời những vật tư rời, ví dụ như khu đất, than vãn, sỏi, tuyết, cát, hoặc nhiều hơn nữa nữa.

A shovel is a tool for digging, lifting, and moving bulk materials, such as soil, coal, gravel, snow, sand, or more.

2.

Cô ấy đục nền vị một chiếc cuốc và kiểu mẫu xẻng.

She dug the foundation with a pick and shovel.

Một số công cụ thực hiện vườn:

Xem thêm: flimsy là gì

- rìu: axe

- chĩa thực hiện vườn: fork

- kiểu mẫu cuốc: hoe

- ống phun nước: hose

- máy hạn chế cỏ: lawn mower

- kiểu mẫu cào cỏ: rake

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

- kéo hạn chế cỏ: secateurs

- kéo hạn chế tỉa: shears

- kiểu mẫu xẻng: shovel