calculation là gì

/,kælkju'lei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự tính, sự tính toán
to make a calculation
tính toán
to be out in one's calculation
tính nhầm
Kết trái khoáy tính toán
Sự suy nghĩ, sự đắn đo; sự đo lường rộng lớn thiệt
Sự trù tính, sự trù tính, sự tính

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

phép toán
numeric calculation
phép toán số
thao tác năng lượng điện toán

Giải mến VN: Sự triển khai thành công xuất sắc của một thuật toán, rất có thể là 1 quy trình tìm hiểu tìm kiếm hoặc bố trí văn bạn dạng và cũng rất có thể là 1 quy trình đo lường.

Xem thêm: who is that nghĩa là gì

Bạn đang xem: calculation là gì

Xây dựng

kết trái khoáy tính toán
sự cân nặng nhắc

Điện

việc tính toán

Kỹ thuật cộng đồng

cách tính
phép tính
Boolean calculation
phép tính Boole
boolean calculation
phép tính logic
boolean calculation
phép tính luận lý
engineering calculation
phép tính kỹ thuật
floating-point calculation
phép tính vệt phẩy động
graphic (al) calculation
phép tính trang bị thị
graphic calculation
phép tính trang bị họa
linear interference calculation
phép tính tuyến tính uỷ thác thoa
matrix calculation
phép tính quái trận
mental calculation
phép tính nhẩm
number calculation
phép tính số
numerical calculation
phép tính vì thế số
precision of calculation
độ đúng đắn của quy tắc tính
sự tính
analog calculation
sự đo lường tương tự
approximate calculation
sự đo lường sát đúng
arithmetic calculation
sự đo lường số học
automatic calculation
sự đo lường tự động động
automatic tax calculation
sự tính thuế tự động động
batch calculation
sự đo lường phối liệu
beam calculation
sự tính dầm
calculation (ofareas)
sự đo lường diện tích
calculation (ofbeams)
sự đo lường dầm
calculation (ofheat loss)
sự đo lường rơi rụng non nhiệt
calculation (ofstresses)
sự đo lường ứng suất
calculation of costs
sự đo lường chi phí
calculation of labor input rate
sự đo lường lăm le nút lao động
calculation of stability
sự đo lường ổn định định
check calculation
sự tính kiểm nghiệm
check calculation
sự tính kiểm tra
checking calculation
sự đo lường kiểm tra
digital calculation
sự đo lường số
earth pressure calculation
sự tính áp lực đè nén đất
gearing calculation
sự đo lường bánh răng
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ thẩm thấu
hydraulic calculation
sự đo lường thủy lực
hydraulic calculation of water supply network
sự đo lường thủy lực ống dẫn dẫn nước
matrix calculation
sự tính quái trận
mix calculation
sự đo lường phối liệu
preliminary calculation
sự đo lường sơ bộ
refrigerating plant calculation
sự đo lường trạm lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường khối hệ thống lạnh
rough calculation
sự đo lường sơ bộ
sag calculation
sự đo lường chừng võng
sự tính toán
analog calculation
sự đo lường tương tự
approximate calculation
sự đo lường sát đúng
arithmetic calculation
sự đo lường số học
automatic calculation
sự đo lường tự động động
batch calculation
sự đo lường phối liệu
calculation (ofareas)
sự đo lường diện tích
calculation (ofbeams)
sự đo lường dầm
calculation (ofheat loss)
sự đo lường rơi rụng non nhiệt
calculation (ofstresses)
sự đo lường ứng suất
calculation of costs
sự đo lường chi phí
calculation of labor input rate
sự đo lường lăm le nút lao động
calculation of stability
sự đo lường ổn định định
checking calculation
sự đo lường kiểm tra
digital calculation
sự đo lường số
gearing calculation
sự đo lường bánh răng
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ thẩm thấu
hydraulic calculation
sự đo lường thủy lực
hydraulic calculation of water supply network
sự đo lường thủy lực ống dẫn dẫn nước
mix calculation
sự đo lường phối liệu
preliminary calculation
sự đo lường sơ bộ
refrigerating plant calculation
sự đo lường trạm lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường khối hệ thống lạnh
rough calculation
sự đo lường sơ bộ
sag calculation
sự đo lường chừng võng
tính
accuracy of calculation
độ đúng đắn vô tính toán
analog calculation
sự đo lường tương tự
analog calculation
tính toán tương tự
approximate calculation
sự đo lường sát đúng
arithmetic calculation
sự đo lường số học
automatic calculation
sự đo lường tự động động
automatic tax calculation
sự tính thuế tự động động
automatic tax calculation
tính cước tự động động
batch calculation
sự đo lường phối liệu
beam calculation
sự tính dầm
Boolean calculation
phép tính Boole
boolean calculation
phép tính logic
boolean calculation
phép tính luận lý
calculation (ofareas)
sự đo lường diện tích
calculation (ofbeams)
sự đo lường dầm
calculation (ofheat loss)
sự đo lường rơi rụng non nhiệt
calculation (ofstresses)
sự đo lường ứng suất
calculation assumption
giả thiết tính toán
calculation characteristic
đặc trưng tính toán
calculation data
tài liệu tính toán
calculation hypothesis
giả thiết tính toán
calculation of costs
sự đo lường chi phí
calculation of labor input rate
sự đo lường lăm le nút lao động
calculation of stability
sự đo lường ổn định định
calculation order
thứ tự động tính toán
calculation procedure
phương pháp tính
calculation specifications
các quánh miêu tả tính toán
calculation unit
đơn vị tính toán
check calculation
sự tính kiểm nghiệm
check calculation
sự tính kiểm tra
checking calculation
sự đo lường kiểm tra
cooling load calculation
tính toán chuyển vận lạnh
deflection calculation
tính toán chừng võng
deformation calculation
tính toán trở thành dạng
detail calculation
tính toán chi tiết
digital calculation
sự đo lường số
distance calculation
tính toán cự ly
distance calculation
tính toán khoảng tầm cách
earth pressure calculation
sự tính áp lực đè nén đất
energy band calculation
tính toán vùng năng lượng
engineering calculation
phép tính kỹ thuật
Floating Point Calculation (FPC)
tính toán theo đuổi vệt thập phân
floating-point calculation
phép tính vệt phẩy động
Formula Calculation Language (FOCAL)
công thức đo lường ngôn ngữ
gearing calculation
sự đo lường bánh răng
graphic (al) calculation
phép tính trang bị thị
graphic calculation
phép tính trang bị họa
graphic method of calculation
phương pháp tính vì thế trang bị thị
graphoanalytical method of calculation
phương pháp tính vì thế trang bị giải
hand calculation
tính toán vì thế tay
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ thẩm thấu
heat leakage calculation
tính toán nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
tính toán nhiệt độ thẩm thấu
heat load calculation
tính toán chuyển vận lạnh
heat load calculation
tính toán chuyển vận nhiệt
heat-balance calculation
tính toán thăng bằng nhiệt
hydraulic calculation
sự đo lường thủy lực
hydraulic calculation of water supply network
sự đo lường thủy lực ống dẫn dẫn nước
infress calculation
tính toán chuyển vận lạnh
linear interference calculation
phép tính tuyến tính uỷ thác thoa
load calculation
tính toán chuyển vận (lạnh)
load flow calculation
tính toán (phân phối)
matrix calculation
phép tính quái trận
matrix calculation
sự tính quái trận
mental calculation
phép tính nhẩm
method of calculation
phương pháp tính
method of two calculation
phương pháp nhị mặt phẳng cắt tính toán
methods of calculation
phương pháp đo lường (thiết kế)
mix calculation
sự đo lường phối liệu
model of calculation
sơ trang bị tính
network calculation
tính toán lưới điện
network model machine calculation method
phương pháp tính máy theo đuổi quy mô mạng
network model table calculation method
phương pháp tính bảng theo đuổi quy mô mạng
number calculation
phép tính số
numeric calculation
tính toán số
numerical calculation
phép tính vì thế số
numerical calculation
tính toán vì thế số
pattern of calculation
sơ trang bị tính toán
precision of calculation
độ đúng đắn của quy tắc tính
preliminary calculation
sự đo lường sơ bộ
pressure drop calculation
tính toán tổn thất áp suất
rate calculation minimum weight
trọng lượng ít nhất nhằm tính cước
refrigerant calculation
tính toán môi hóa học lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường trạm lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường khối hệ thống lạnh
refrigerating plant calculation
tính toán hệ (thống) lạnh
refrigerating plant calculation
tính toán trạm lạnh
refrigeration requirements calculation
tính yêu cầu lạnh
refrigeration requirements calculation
tính toán yêu cầu lạnh
rough calculation
sự đo lường sơ bộ
sag calculation
sự đo lường chừng võng
short-circuit calculation
tính toán cộc mạch
stability calculation
tính toán chừng ổn định định
table calculation
tính theo đuổi bảng kê
table calculation program spread-sheet
dụng công tác tính theo đuổi bảng kê
to calculate, to tướng compute calculation, computing
tính toán
undeformed calculation diagram
sơ trang bị tính ko trở thành dạng
variational calculation
tính trở thành phân
verification of calculation
sự đánh giá tính toán
tính toán

Giải mến VN: Sự triển khai thành công xuất sắc của một thuật toán, rất có thể là 1 quy trình tìm hiểu tìm kiếm hoặc bố trí văn bạn dạng và cũng rất có thể là 1 quy trình đo lường.

accuracy of calculation
độ đúng đắn vô tính toán
analog calculation
sự đo lường tương tự
analog calculation
tính toán tương tự
approximate calculation
sự đo lường sát đúng
arithmetic calculation
sự đo lường số học
automatic calculation
sự đo lường tự động động
batch calculation
sự đo lường phối liệu
calculation (ofareas)
sự đo lường diện tích
calculation (ofbeams)
sự đo lường dầm
calculation (ofheat loss)
sự đo lường rơi rụng non nhiệt
calculation (ofstresses)
sự đo lường ứng suất
calculation assumption
giả thiết tính toán
calculation characteristic
đặc trưng tính toán
calculation data
tài liệu tính toán
calculation hypothesis
giả thiết tính toán
calculation of costs
sự đo lường chi phí
calculation of labor input rate
sự đo lường lăm le nút lao động
calculation of stability
sự đo lường ổn định định
calculation order
thứ tự động tính toán
calculation specifications
các quánh miêu tả tính toán
calculation unit
đơn vị tính toán
checking calculation
sự đo lường kiểm tra
cooling load calculation
tính toán chuyển vận lạnh
deflection calculation
tính toán chừng võng
deformation calculation
tính toán trở thành dạng
detail calculation
tính toán chi tiết
digital calculation
sự đo lường số
distance calculation
tính toán cự ly
distance calculation
tính toán khoảng tầm cách
energy band calculation
tính toán vùng năng lượng
Floating Point Calculation (FPC)
tính toán theo đuổi vệt thập phân
Formula Calculation Language (FOCAL)
công thức đo lường ngôn ngữ
gearing calculation
sự đo lường bánh răng
hand calculation
tính toán vì thế tay
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
sự đo lường nhiệt độ thẩm thấu
heat leakage calculation
tính toán nhiệt độ rò rỉ
heat leakage calculation
tính toán nhiệt độ thẩm thấu
heat load calculation
tính toán chuyển vận lạnh
heat load calculation
tính toán chuyển vận nhiệt
heat-balance calculation
tính toán thăng bằng nhiệt
hydraulic calculation
sự đo lường thủy lực
hydraulic calculation of water supply network
sự đo lường thủy lực ống dẫn dẫn nước
infress calculation
tính toán chuyển vận lạnh
load calculation
tính toán chuyển vận (lạnh)
load flow calculation
tính toán (phân phối)
method of two calculation
phương pháp nhị mặt phẳng cắt tính toán
methods of calculation
phương pháp đo lường (thiết kế)
mix calculation
sự đo lường phối liệu
network calculation
tính toán lưới điện
numeric calculation
tính toán số
numerical calculation
tính toán vì thế số
pattern of calculation
sơ trang bị tính toán
preliminary calculation
sự đo lường sơ bộ
pressure drop calculation
tính toán tổn thất áp suất
refrigerant calculation
tính toán môi hóa học lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường trạm lạnh
refrigerating plant calculation
sự đo lường khối hệ thống lạnh
refrigerating plant calculation
tính toán hệ (thống) lạnh
refrigerating plant calculation
tính toán trạm lạnh
refrigeration requirements calculation
tính toán yêu cầu lạnh
rough calculation
sự đo lường sơ bộ
sag calculation
sự đo lường chừng võng
short-circuit calculation
tính toán cộc mạch
stability calculation
tính toán chừng ổn định định
verification of calculation
sự đánh giá tính toán

Kinh tế

sự tính
actuarial calculation
sự đo lường đo đếm bảo đảm (của nhân viên bảo hiểm)
ex ante calculation
sự đo lường trước lúc vụ việc xảy ra
ex ante calculation
sự đo lường trước lúc việc xảy ra
rough calculation
sự tính phỏng
tentative calculation
sự tính thử
trial calculation
sự tính thử
sự tính toán
actuarial calculation
sự đo lường đo đếm bảo đảm (của nhân viên bảo hiểm)
ex ante calculation
sự đo lường trước lúc vụ việc xảy ra
ex ante calculation
sự đo lường trước lúc việc xảy ra

Kỹ thuật cộng đồng

Địa chất

sự đo lường, quy tắc tính toán

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adding , arithmetic , ciphering , computation , counting , dividing , estimate , estimation , figuring , forecast , judgment , multiplying , prediction , reckoning , subtracting , summation , totaling , answer , divination , prognosis , prognostication , reply , canniness , caution , circumspection , contrivance , deliberation , discretion , foresight , planning , precaution , prudence , thought , consideration , lucubration , study , care , carefulness , chariness , gingerliness , wariness , adjustment , anticipation , deduction , expectation , forethought , logistics , result