calibration là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự tấp tểnh cỡ, sự xác lập 2 lần bán kính (nòng súng, ống...)
Sự đánh giá cỡ trước lúc phân chia chừng (ống đo nhiệt độ...)

Chuyên ngành

Xây dựng

sự xác lập độ dài rộng, sự kiểm tấp tểnh máy, công cụ trước lúc dùng (thí nghiệm, đo đạc)

Cơ - Điện tử

Sự tấp tểnh cỡ, sự phân chia chừng, sự hiệu chuẩn

Ô tô

cân chỉnh

Toán & tin cẩn

căn chỉnh

Giải quí VN: Là quy trình lựa chọn những độ quý hiếm tính chất và những thông số kỹ thuật đo lường, sao cho 1 quy mô màn biểu diễn đúng mực một trường hợp thực tiễn. Ví dụ, nhập thăm dò đường đi và xác định, chỉnh sửa thông thường tức là Reviews và đo lường những độ quý hiếm xấp xỉ được nhập nhập ngôi trường tin cẩn trở kháng và đòi hỏi.

sự lấy chuẩn

Điện

sự chuẩn chỉnh định
sự chuẩn chỉnh hóa
sự kiểm chuẩn
batch calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh từng loạt
individual calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh đơn chiếc

Điện lạnh

sự sánh mẫu

Kỹ thuật cộng đồng

điều chỉnh
calibration curve
đồ thị điều chỉnh
calibration markers
ghi chú điều chỉnh
định cỡ
absolute calibration
sự tấp tểnh cỡ tuyệt đối
calibration (vs)
sự tấp tểnh cỡ
calibration chart
bảng phân tấp tểnh cỡ
calibration error
sai lầm nhập tấp tểnh cỡ
calibration ring
vòng tấp tểnh cỡ
calibration service
dịch vụ tấp tểnh cỡ
calibration set-up
sự tấp tểnh cỡ
relative calibration
sự tấp tểnh cỡ tương đối
hiệu chỉnh
calibration bar
thanh hiệu chỉnh
calibration basin
bể hiệu chỉnh
calibration curve
đường cong hiệu chỉnh
calibration instrument
dụng cụ đo hiệu chỉnh
calibration module
môđun hiệu chỉnh
calibration pressure
áp suất hiệu chỉnh
calibration set-up
sự thiết lập hiệu chỉnh
calibration set-up
tổ ăn ý hiệu chỉnh
calibration tag
nhãn hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự phân chia độ
sự tấp tểnh cỡ
absolute calibration
sự tấp tểnh cỡ tuyệt đối
relative calibration
sự tấp tểnh cỡ tương đối
sự đối chiếu
sự hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự hiệu chuẩn
sự tương khắc độ
sự kiểm định
sự kiểm nghiệm
sự lấy mẫu

Địa chất

Bạn đang xem: calibration là gì

sự tấp tểnh cỡ, sự hiệu chuẩn

Xem thêm: a sight for sore eyes là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ