can't help là gì

Đăng vô khi 10:33 21/05/2014 vì như thế Đỗ Thị Hải Yến

Hãy khám phá những điều thú vị hoặc đăng ký trở thành viên bên trên Ucan, trang web học tập giờ Anh cực kỳ đỉnh!

Bạn đang xem: can't help là gì

Can’t (help) but + infinitive (without to) (=buộc lòng nên, không thể cơ hội nào là khác);

Can’t help but + v-ing (không thể nào là chớ được, ko nhịn được) không giống nhau thế nào?

A. Những Trường Hợp Can’t but / Can't help but:

1. But trong tình huống thực hiện preposition tức thị “only” hoặc “except”:

We had but a single bullet left=chúng tôi chỉ từ một viên đạn sau cuối (but=only).
There’s no one here but bu.=Chỉ còn tôi xuất hiện ở trên đây. [but=except]

2. Can’t but + verb (without to): formal

If we are attacked with violence, we can’t but respond with violence.=nếu tớ bị kẻ không giống hành hung thì buộc lòng tớ nên đáp lại vì như thế sự cường bạo.
I can’t but admire his courage.=tôi ko thể ko cảm phục lòng kiêu dũng của anh ý tớ.
Her parents live nearby, ví she can’t help but go there on weekends.=Ba má cô ở ngay gần nên vào buổi tối cuối tuần nào là cô cũng nên cho tới thăm hỏi thân phụ u.
She couldn’t help but follow him into the big department store.=cô tớ không thể cơ hội nào là không giống rộng lớn là theo đòi anh tớ vô tiệm bách hóa rộng lớn.  

B. Can’t help + v-ing (không nhịn được)

I can’t help thinking of her=Ðầu óc tôi khi nào thì cũng nghĩ về cho tới cô tớ. [I can’t avoid not to tát think of her.] (=I can’t but think of her.)

He looked ví funny that we could not help laughing [Anh tớ nhìn khôi hài vượt lên trên nên Cửa Hàng chúng tôi ko nhịn cườí nổi.] 

Xem thêm: slant là gì

We can’t help admiring his courage.=chúng tôi ko thể ko cảm phục lòng kiêu dũng của anh ý tớ. (So sánh với câu bên trên we can’t (help) but + admire his courage)

Tóm lại:

-Sau can’t help, động kể từ theo đòi sau ở verb-ing (không nhịn được, ko chớ được)

Ví dụ: I couldn’t help laughing.= I couldn’t help NOT to tát laugh. 

Một số người tách người sử dụng can't help tuy nhiên nên người sử dụng cấu tạo "can't but + verb (without to)" hoặc "can't help + Ving" khi chúng ta buộc nên làm những gì bại liệt, hoặc ko thể tách thao tác bại liệt, trong cả khi chúng ta không thích.
I can’t help but wonder what I should vì thế next. (tôi bâng khuâng ko biết làm những gì tiếp)

I can’t help wondering what I should vì thế next. 

She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her. (Tính cô tớ ích kỷ tuy nhiên mặc dù các bạn không thích, các bạn cũng đem lòng mến cô tớ.)
Sorry, I couldn’t help overhearing what you said. (Xin lỗi, tôi ko thể tách ko nghe chuyện nhị người bàn với nhau). 

Can’t help but + verb (infinitive without to)
Can’t help + V-ing=không nhịn được

Xem thêm: rabbit nghĩa là gì

12jav.net


Nhận bài học kinh nghiệm mới mẻ từng tuần

Hãy nhằm lại gmail của doanh nghiệp, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục gửi bài học kinh nghiệm mới mẻ cho mình từng tuần