can't stand là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 30/9/2015, 16:24 (GMT+7)

Việc dùng "can't" kết phù hợp với một động kể từ không giống tiếp tục đã tạo ra nhiều cụm kể từ đem nghĩa thú vị.

Bạn đang xem: can't stand là gì

30-9-b3-a1-1842-1443602767.jpg

11 cụm đem chứa chấp "can't" phát biểu bên trên hoặc được người bạn dạng ngữ dùng.Thay vì thế dịch nghĩa đen thui là "không thể + động từ", những cụm này còn chứa chấp sắc thái nghĩa không giống nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề điều người phát biểu đang được phát biểu cho tới. 

1. Can't wait:

Nghĩa đen thui của cụm này là "không thể chờ", tuy nhiên thực tiễn đem nghĩa "phấn khích về điều gì đó".

Ví dụ: 

I can't wait lớn see Dad. It's been a year.

2. Can't stand:

Khi là nội động kể từ, "stand" đem nghĩa "đứng". Còn là nước ngoài động kể từ (cần tân ngữ theo đuổi sau), kể từ này còn có tăng nghĩa "chịu đựng". "Can't stand" là "cực kỳ ko mến, ko Chịu nổi loại gì". 

Ví dụ: 

- None of us can stand this place.

- Nobody can't stand Tom when he smokes a cigar.

3. Can't bear:

Tương tự động "stand", "bear" cũng có thể có tăng nghĩa "chịu đựng" là nước ngoài động kể từ. Cụm "can't bear" cũng chính là "cực kỳ ko thích". 

4. Can't help:

Cũng ở ngoài nghĩa đen thui, cụm kể từ "can't help" đem nghĩa "không trấn áp được" "không thể thực hiện không giống đi". Ví dụ:

I can't help thinking that the keys will turn up eventually (Tôi ko thể ngừng tâm lý rằng chiếc chìa khóa tiếp tục xuất hiện nay quay về khi nào là đó)

5. Can't take (it):

Câu thân thuộc của những người bạn dạng ngữ là "I can't take it anymore". Với cụm này, người nghe cần thiết hiểu là "tôi ko thể Chịu đựng nó nữa".

6. Can't be bothered: 

Xem thêm: chatting nghĩa là gì

Nếu dịch nôm cụm này tiếp tục trở nên "không thể bị thực hiện phiền". Tuy nhiên người nghe, gọi cần thiết hiểu theo đuổi nghĩa bóng là "không đem hào hứng thao tác gì".

Ví dụ:

Do you want lớn go the thể hình today?

- No, I really can't be bothered.

7. Can't afford: không tồn tại đầy đủ tiền

8. Can't take my eyes off someone:

Dịch nghĩa đen thui, cụm kể từ này Có nghĩa là "không thể tách đôi mắt ngoài ai đó", cũng Có nghĩa là "bị thú vị vày ai đó". 

9. You can't win:

Cụm này ùng nhằm bảo rằng mặc dù các bạn làm cái gi ra làm sao, các bạn vẫn ko thể thành công xuất sắc. 

Ví dụ:

Whatever I bởi, she isn’t happy – you just can’t win.

10. Can't think straight: 

Nhiều người hoàn toàn có thể hiểu theo đuổi nghĩa đen thui trở nên "không thể suy nghĩ thẳng", tuy nhiên thực tiễn cụm  từ này còn có nghĩa tương đối không giống một chút ít là ko thể triệu tập nhằm tâm lý một cơ hội đích thị đắn, cảnh giác.

Ví dụ:

- "I just can’t think straight", she said, trying not lớn cry.

11. Can't hear myself think: ko thể tập dượt trung 

30-9-b3-a2-5426-1443602767.jpg

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh, các bạn ko dùng "can know", "can't know". Thay vô này đó là động kể từ "tell". Ví dụ:

Xem thêm: chipotle là gì

- You can tell he is from nhật bản because of his accent. (Bạn nói theo cách khác rằng anh tao tới từ Nhật Bản dựa vào giọng nói)

- You can't tell that this bread is cheap. (Bạn ko thể bảo rằng ổ bánh mỳ này rẻ rúng chi phí được)

Y Vân