canvassing là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'kænvəs/

Bạn đang xem: canvassing là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  cuộc tranh cãi, cuộc thảo luận

 • cuộc hoạt động bầu cử, cuộc hoạt động vứt phiếu

 • động từ

  Xem thêm: send nghĩa là gì

  bàn cãi, giành giật cãi, thảo luận tỉ mỉ; nghiên cứu và phân tích cẩn thận (một vấn đề)

 • vận động bầu cử; hoạt động bỏ thăm (cho ai)

 • đi kính chào hàng

  Xem thêm: thug là gì

  Từ ngay sát giống

  canvasser


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản