capable of là gì

Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm mô tả kỹ năng, năng lượng, tao thông thường người sử dụng “Can”, “Could”, “Be able to”. Trong khi vẫn còn đấy “Capable” cũng rất được người sử dụng với công dụng như bên trên, tuy vậy capable cút với giới kể từ gì? Để rất có thể hiểu rằng những giới kể từ cút với capable, hãy nằm trong Langmaster mò mẫm hiểu nhập bài học kinh nghiệm tại đây.

1. Định nghĩa Capable là gì?

Capable /ˈkeɪpəbl/ (adjective) : kỹ năng làm cái gi cơ một cơ hội hiệu suất cao, khôn khéo và đạt được thành phẩm, đem năng lượng thực hiện chất lượng nghành nghề nào là cơ.

Bạn đang xem: capable of là gì

Ví dụ:

 • We need to tướng get an assistant who is capable and skillful. (Chúng tôi cần phải có một trợ lý đem năng lượng và khôn khéo.)
 • Mrs. Holand is a very capable doctor. (Bà Holand là 1 chưng sĩ đem năng lượng.)
 • Candidates who prove themselves to tướng be capable will usually get promoted quite rapidly. (Những ứng cử viên người nhưng mà chứng tỏ được phiên bản thân thiết đem năng lượng tiếp tục thông thường thăng tiến thủ rất rất thời gian nhanh.)

null

Định nghĩa Capable là gì

2. Từ loại không giống của Capable

Cùng với tính kể từ Capable, tao rất có thể mò mẫm hiểu danh kể từ trạng kể từ của chính nó sau đây:

1. Capability  /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/ (adjective) : kỹ năng, năng lượng làm cái gi hoặc sức khỏe của vũ khí

Ví dụ. 

 • Arianna has the capability to tướng become a very fine singer. (Arianna đem năng lượng nhằm phát triển thành một ca sĩ chất lượng.)
 • Many countries are trying to tướng develop nuclear capability. (Nhiều non sông đang được nỗ lực cải cách và phát triển sức khỏe vũ trang phân tử nhân.)

2. Capably /ˈkeɪpəbli/ (adverb) : thao tác một cơ hội thuần thục, đem hiệu quả

Ví dụ. 

 • Susan drove very capably. (Susan đang được tài xế một cơ hội thuần thục.)
 • Josh managed the meeting very capably. (Josh đang được điều hành và quản lý cuộc họp một cơ hội hiệu suất cao.)

3. Capable cút với giới kể từ gì?

Capable thông thường cút với giới kể từ of hoặc in. Chúng tạo nên trở nên cấu tạo với tức là đem kỹ năng hoặc năng lượng làm cái gi cơ.

Chúng tao nằm trong mò mẫm hiểu cụ thể rộng lớn ở tức thì bên dưới này nhé! 

3.1. Capable of

 • Cấu trúc:

S + be + capable of + something/doing something: Có kỹ năng, năng lượng làm cái gi đó

Ví dụ:

 • Helen is capable of better work kêu ca this. (Helen đem năng lượng đảm nhận việc làm chất lượng rộng lớn việc này.)
 • Yulian is capable of playing at an international level. (Yulian đem kỹ năng tranh tài ở cung cấp quốc tế.)
 • Jacob is still capable of doing the job. (Jacob vẫn đang còn kỹ năng thực hiện việc làm này.)

3.2. Capable in

 • Cấu trúc: 

S + be + capable in + something : đem kỹ năng trong công việc gì, trường hợp nào là đó

Ví dụ:

 • Lucas is capable in emergency situations. (Lucas đem kỹ năng trong số trường hợp khẩn cung cấp.)
 • Mark is an experienced player, ví he is very capable in the sports. (Mark là 1 cầu thủ đem tay nghề, nên là anh ấy rất rất đem năng lượng nhập thể thao.)

Lưu ý: Mặc dù là tồn bên trên cấu tạo “Capable in” tuy nhiên nó rất rất không nhiều được sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh. Vì vậy tao nên dùng cấu tạo “Capable of” nhằm đáng tin cậy và chắc hơn.

4. Từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với Capable

4.1. Từ đồng nghĩa

 • Able /ˈeɪ.bəl/ : rất có thể, đem năng lực
 • Accomplished /əˈkɒmplɪʃt/ : được hoàn thiện, tài năng, trả mỹ
 • Efficient /ɪˈfɪʃənt/ : đem hiệu suất cao, đem năng lực
 • Skilled /skɪld/ : sự khôn khéo, kỹ năng
 • Gifted /ˈɡɪftɪd/ : đem năng khiếu sở trường, tài năng
 • Competent /ˈkɒmpɪtənt/ : thuần thục, rành rọt
 • Resourceful /rɪˈsɔːsfʊl/ : toá vạt, tài năng xoay xở
 • Talented /ˈtæləntɪd/ : tài năng, đem năng khiếu
 • Proper /ˈprɒpə/ : tương thích, trúng cách
 • Suited /ˈsjuːtɪd/ : tương thích, phù hợp
 • Proficient /prəˈfɪʃənt/ : thuần thục, tài giỏi
 • Effective /ɪˈfɛktɪv/ : đem hiệu quả
 • Expert /ˈɛkspɜːt/ : Chuyên Viên, tinh ma thông về một lĩnh vực
 • Qualified /ˈkwɒlɪfaɪd/ : đầy đủ kỹ năng, đầy đủ điều kiện
 • Fit /fɪt/ : tương thích, một vừa hai phải vặn
 • Licensed /ˈlaɪsənst/ : đem sự được chấp nhận thực hiện điều gì
 • Good /ɡʊd/ : chất lượng, giỏi

null

Từ đồng nghĩa tương quan với Capable

4.2. Từ ngược nghĩa

 • Unable /ʌnˈeɪ.bəl/ : không tồn tại kỹ năng, ko thể
 • Incapable /ɪnˈkeɪ.pə.bəl/ : không tồn tại năng lượng, không tồn tại khả năng
 • Impotent /ˈɪmpətənt/ : bất lực, không tồn tại khả năng
 • Unskilled /ʌnˈskɪld/ : không tồn tại nghệ thuật, thường xuyên môn
 • Unskillful /ʌnˈskɪl.fəl/ : ko trở nên thạo
 • Incompetent /ɪnˈkɒmpɪtənt/ : ko trở nên thạo
 • Inept /ɪˈnɛpt/ : không tồn tại kỹ năng quí hợp

null

Từ ngược nghĩa với Capable

5. Thành ngữ với Capable

 • In someone's capable hands : trong kỹ năng giải quyết

Ví dụ:

 •  I'm going abroad next week, ví I'll be leaving everything in your capable hands. (Tôi tiếp tục đi ra quốc tế nhập tuần sau, nên tôi tiếp tục nhằm lại toàn quyền xử lý cho mình.)
 • Mike leaves the position in my capable hands. (Mike rời cút nhằm tôi phụ trách ở vị đó)

6. Phân biệt Capable và Able

Bên cạnh Capable, Able là 1 tính kể từ đem nghĩa rất có thể, đem kỹ năng. Tuy đem nghĩa giống như nhau tuy nhiên bọn chúng lại được sử dụng trong số tình huống sau đây:

Xem thêm: dear nghĩa là gì

 • Capable:
 • Có kỹ năng và khả năng nhằm thực hiện điều gì cơ.

Ví dụ: Alex has 6 years of experience as a manager at Apple, and he is completely capable of running your investment fund. (Alex đang được đem 6 năm tay nghề thực hiện quản lý và vận hành bên trên Apple, và anh ấy trọn vẹn đem kỹ năng điều hành và quản lý quỹ góp vốn đầu tư của công ty.)

 • Thể hiện nay một đối tượng người dùng đem kỹ năng cảm biến hoặc hành vi rõ ràng so với điều gì cơ.

Ví dụ: Mia is capable of sympathy. (Mia đem kỹ năng thông cảm.)

 • Diễn mô tả điều gì này mà một vật rất có thể thực hiện.

Ví dụ: This xế hộp is capable of operating at a tốc độ of 400 km/h. (Chiếc xe hơi này còn có kỹ năng sinh hoạt với vận tốc 400 km/h.)

 • Nói một người nào là này đó là đem năng lượng.

Ví dụ: Kross learns everything very quickly, and he is a capable student. (Kross học tập tất cả rất rất thời gian nhanh, và anh ấy là 1 học viên đem năng lượng.)

 • Able
 • Có kỹ năng và khả năng thực hiện điều gì cơ, hoặc vì thế vấn đề này là khả ganh đua nhằm tiến hành.

Ví dụ: Housing prices have dropped quite deeply due to tướng the last economic crisis, and now they are able to tướng buy a small apartment within their budget. (Giá mái ấm khu đất đang được hạn chế khá thâm thúy vì thế mùa rủi ro tài chính vừa mới qua, và giờ chúng ta đang được rất có thể mua sắm được 1 căn hộ nhỏ một vừa hai phải với ví tiền của tớ.)

 • Không dùng nhập trường hợp nhằm thể hiện nay một đối tượng người dùng đem kỹ năng cảm biến hoặc hành vi rõ ràng so với điều gì cơ.

Không dùng: He is able to tướng sympathize.

 • Thường dùng làm chỉ kỹ năng của những người chứ không vật.

Ví dụ: After 3-month recovery, Jane is now able to tướng go back to tướng school. (Sau 3 mon hồi phục, Jane lúc này đang được rất có thể con quay quay về ngôi trường học tập.)

 • Không người sử dụng nhập tình huống thưa một người nào là này đó là đem năng lượng.

Không dùng: She is an able student.

7. Bài tập dượt đem đáp án

Bài tập: Điền giới kể từ tương thích nhập dù trống

1. My manager is going away next week, ví she’ll be leaving everything ……… my capable hands.

2. My quấn needs to tướng get an assistant who’s capable……….. dealing with emergency situations. 

3. I think women are more capable ……….. looking after children rather kêu ca men.

4. Lucy is considered to tướng be capable ………. every case.

5. I guarantee that Simon is really capable ………… doing this project because he has had many years of experience in the same position.

Đáp án

1. in

2. of

3. of

4. in

5. of

Xem thêm: affiliation là gì

=> CẤU TRÚC PREVENT TRONG TIẾNG ANH

=> TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC GOOD AT

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng về bài học kinh nghiệm capable cút với giới kể từ gì. Sau bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, có lẽ rằng chúng ta đang được hiểu rõ giới kể từ cút với capable rồi cần không? Để đem trong suốt lộ trình học tập giờ đồng hồ Anh phải chăng, chúng ta có thể thực hiện bài xích đánh giá trình độ chuyên môn tại phía trên. Chúc chúng ta học tập tốt!