caplet là gì

Ý nghĩa của Caplet vô giờ đồng hồ Anh

Bản dịch của Caplet

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

囊形片劑…

Bạn đang xem: caplet là gì

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

囊形片剂…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

Xem thêm: con tinh tinh tiếng anh là gì

clean-living

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkliːn.lɪv.ɪŋ/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkliːn.lɪv.ɪŋ/

Xem thêm: it's right up my street là gì

used to lớn describe someone who lives in a healthy and morally acceptable way, for example, by not taking any drugs

Về việc này

Tác giả

Bình luận