capsules là gì

/'kæpsju:l/

Thông dụng

Danh từ

(thực vật học) ngược nang
(giải phẫu) bao vỏ
(dược học) bao con cái nhộng
Bao thiếc bịt nút chai
(hoá học) nồi con cái, capxun
Đầu đem khí cụ khoa học tập (của thương hiệu lửa vũ trụ)

Vật lý

Nghĩa thường xuyên ngành

capxun

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

hộp rỗng

Y học

Nghĩa thường xuyên ngành

nang, bao

Điện lạnh

Nghĩa thường xuyên ngành

buồng kín
hộp kín

Điện tử & viễn thông

Nghĩa thường xuyên ngành

vỏ quấn ko gian

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

bao
hộp
khoang chứa chấp những trang bị nhạy cảm cảm

Giải quí EN: A small sealed compartment used to tướng protect sensitive instrumentation..

Giải quí VN: Một vùng nhỏ, kín dùng để làm đảm bảo những khí cụ đo kiểm mẫn cảm.

Bạn đang xem: capsules là gì

kíp nổ
nang
otic capsule
nang tai
nắp che
màng
pressure capsule
hộp đo áp lực nặng nề (kiểu màng)
màng mỏng
vỏ

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

bao
vỏ

Nguồn không giống

  • capsule : Corporateinformation

Địa chất

kíp nổ, vỏ kíp mìn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bolus , cap , dose , lozenge , pellet , pill , troche , abridged , ampule , cartridge , case , cockpit , condensed , membrane , outline , pod , sheath , shell , tabloid , time

Xem thêm: have a reputation for là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ