carrying amount là gì

Mục tiêu xài của IAS 36 - Suy tiêu giảm giá trị gia sản hướng về sự đảm nói rằng gia sản của công ty ko được ghi nhận nhiều hơn nữa độ quý hiếm hoàn toàn có thể tịch thu được. Chuẩn mực cũng cho thấy thêm thời gian, phương pháp ghi nhận khoản lỗ tổn thất.

Phạm vi áp dụng

Các gia sản vận dụng IAS 36:

 • Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình (IAS 16)
 • Bất động sản góp vốn đầu tư – Investment property (IAS 40)
 • Tài sản vô hình dung – Intangible asset (IAS 38)
 • Lợi thế thương nghiệp – Goodwill
 • Đầu tư vô những công ty lớn con cái, công ty lớn link và liên kết kinh doanh được ghi nhận theo dõi giá chỉ gốc
 • Tài sản được Reviews lại – Revalued asset

Nội dung con kiến thức

1. Định nghĩa

 • Giá trị còn sót lại (Carrying amount): độ quý hiếm tuy nhiên một gia sản được ghi nhận vô bảng bằng phẳng kế toán tài chính sau thời điểm trừ khấu hao lũy kế tiếp và lỗ bởi suy tiêu giảm giá trị lũy kế tiếp.
 • Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu (Recoverable amount): là độ quý hiếm cao hơn nữa giữa:
  • Giá trị thuần (Net fair value = Fair value – Cost vĩ đại sell): Giá trị hợp lý và phải chăng của gia sản sau thời điểm trừ cút những ngân sách nhằm bán tốt gia sản đó
  • Giá trị dùng (Value in use): Giá trị lúc này của những tiền tệ dự con kiến vô sau này tiếp tục chiếm được từ là 1 gia sản.
 • Lỗ bởi suy tiêu giảm giá trị (Impairment): là độ quý hiếm chênh chênh chếch giữa:
  • Giá trị còn sót lại của gia sản (Carrying amount)
  • Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu (Recoverable amount)

2. Dấu hiệu tổn thất gia sản (Indication of impairment)

Bạn đang xem: carrying amount là gì

Note

 • Một số loại gia sản không tồn tại tín hiệu tiêu giảm giá trị, ví dụ: Tài sản vô hình dung, ưu thế thương nghiệp. Đối với những gia sản cơ, công ty cần thiết kiểm tra sự rời giá chỉ trị (test for impairment) lịch nhằm mục đích xác lập liệu gia sản sở hữu hiện nay đang bị suy tiêu giảm giá trị hay là không. Một số gia sản rất cần phải được đánh giá tấp tểnh kỳ:
  • Tài sản vô hình dung với thời hạn dùng vô hạn
  • Lợi thế thương mại đột biến kể từ thống nhất kinh doanh
 • Việc này tiếp tục đáp ứng nguyên tắc cẩn trọng (prudence) nhằm công ty ko Reviews gia sản vượt lên trước cao.

3. Đo lường (Measurement)

                 Carrying amount > Recoverable amount => Impairment loss

a. Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu được (Recoverable amount)

Được xác lập mang lại từng gia sản riêng lẻ.

b. Tổn thất gia sản (Impairment loss)

Nếu độ quý hiếm hoàn toàn có thể tịch thu của gia sản thấp rộng lớn độ quý hiếm ghi bong thì Lúc cơ công ty cần ghi nhận lỗ tổn thất tài sản: Impairment loss = CA – RA

Impairment loss sẽ tiến hành ghi nhận như 1 khoản ngân sách vô report P/L bởi Reviews lại (revaluation) nếu như như lúc trước cơ không tồn tại khoản đội giá trị nào là (revaluation surplus).

Ví dụ minh hoạ: Tính Impairment loss

A Co hold an item of machinery. The following information is relevant:

 • The machine is held at historical cost
 • The Carrying amount of the machinery is $10,500
 • The fair value of the machinery is $10,000, the cost of selling is $500
 • The value in use of the machinery is estimated vĩ đại be $9,000

Required

Determine whether the machinery is impaired and if sánh, calculate the impairment loss. The asset has never been previously revalued.

Hướng dẫn giải:

Để xác lập liệu gia sản sở hữu bị tiêu giảm giá trị hay là không tớ cần thiết đối chiếu carrying amount (CA) và recoverable amount (RA):

 • RA là độ quý hiếm to hơn giữa:
  • Net fair value = $10,000 - $500 = $9,500
  • Value in use = $9,000
  ⇒ RA = $9,500
 • CA = $10,500

Do CA > RA → gia sản bị giảm giá chỉ trị và rất cần phải được ghi tiêu giảm giá trị trúng bởi vì chênh chênh chếch thân ái CA và RA.

Ta sở hữu Impairment loss = CA – RA = $10,500 - $9,500 = $1,000.

Khoản tổn thất $1,000 này sẽ tiến hành hoạnh toán trực tiếp là chi phí vô P/L bởi trước cơ đề bài xích bảo rằng gia sản ko khi nào được Reviews lại độ quý hiếm. 

c. Khối gia sản dẫn đến tiền tệ (cash generating unit)

Đôi Lúc tất cả chúng ta ko thể xác lập được rõ rệt độ quý hiếm tịch thu của gia sản bởi vì hoàn toàn có thể gia sản cơ nằm trong group gia sản ko dẫn đến tiền tệ.

Ví dụ: Một lò nướng bánh pizza vô một quán pizza. Lò nướng bánh pizza ko dẫn đến ngẫu nhiên tiền tệ nào là, tuy nhiên lò nướng là 1 phần của một quán ăn và chung dẫn đến tiền tệ ở trong nhà sản phẩm..

Xem thêm: seed nghĩa là gì

Do cơ, IAS 36 rằng cho tới định nghĩa về group sinh đi ra quyền lợi (hiểu một cơ hội giản dị cơ là 1 khối đơn vị chức năng sinh đi ra chi phí (CGU)), là nhóm nhỏ nhất sở hữu đặc điểm của tài sản. Nhóm này dẫn đến tiền tệ từ những việc dùng liên tiếp và đa số tùy thuộc vào tiền tệ của những gia sản không giống.
Trong ví dụ bên trên, đơn vị chức năng tạo nên chi phí được xem là toàn cỗ cửa hàng phân phối pizza và toàn bộ những gia sản tiếp tục thuộc sở hữu một khối CGU.

Vậy nhằm xử lý yếu tố ko thể xác lập giá tốt trị tịch thu của gia sản, thì nên xây dựng khối gia sản dẫn đến tiền tệ tuy nhiên gia sản cơ thuộc sở hữu.

d. Lợi thế thương nghiệp (Goodwill)

 • Nếu sở hữu đột biến ưu thế thương nghiệp từ những việc thống nhất sale, nó rất cần phải được phân trượt cho từng khối gia sản dẫn đến tiền tệ (CGU) của mặt mày mua sắm (hoặc group những khối gia sản dẫn đến dòng sản phẩm tiền) tuy nhiên được kỳ vọng là mang tới quyền lợi từ những việc việc thống nhất.
 • Lợi thế thương nghiệp rất cần được đánh giá mỗi năm coi sở hữu bị tổn thất hay là không. Trong tình huống này việc đánh giá Có nghĩa là sánh sánh:
  • Giá trị ghi bong của CGU bao hàm ưu thế thương mại
  • Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu của CGU đó

4. Phân trượt lỗ tổn thất mang lại khối gia sản (Allocating impairment loss vĩ đại CGU)

Nếu độ quý hiếm hoàn toàn có thể tịch thu (RA) của CGU thấp rộng lớn độ quý hiếm ghi bong (CA) thì công ty nên ghi nhận impairment loss.

Impairment loss nên được phân bổ nhằm mục đích thực hiện tiêu giảm giá trị ghi bong của những gia sản vô CGU theo loại tự sau:

Khi phân chia khoản lỗ tổn thất, ko ghi tiêu giảm giá trị ghi bong của gia sản xuống bên dưới nấc tối đa của:

 • Giá trị hợp lý và phải chăng trừ ngân sách thanh lý (FV – Cost of disposal)
 • Giá trị dùng lúc này (Value in use)
 • 0 (Zero)

Lưu ý: Impairment loss ko vận dụng mang lại gia sản thời gian ngắn (Current assets)

Ví dụ minh họa: Allocation of impairment loss

A cash generating unit comprises the following:

  $m
Property 6
Building 30
Plant and equipment  6
Goodwill 4
Current asset 20
Total 66

The impairment loss defined for property is $5m, Following a recession, an impairment review has estimated the recoverable amount of the cash-generating unit vĩ đại be $50 million.

How bởi we allocate the impairment loss?

Hướng dẫn giải:

Ta có

 • Giá trị ghi bong của CGU là $66m
 • Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu của CGU là $50m < $66m

⇒ Tài sản bị tổn thất độ quý hiếm. Impairment loss của CGU là: $66m - $50m = $16m

Nhìn lại sơ vật dụng trật tự ưu tiên nhằm phân chia Impairment loss:

Theo đề bài xích, Property là 1 gia sản và đã được xác lập trước độ quý hiếm của khoản lỗ (bước 1) nên tớ cần phân chia mang lại Property khoản rời $5m trước, tiếp sau đó phân chia mang lại Goodwill $4m (bước 2), số còn sót lại sẽ tiến hành phân chia cho những gia sản còn sót lại dựa vào tỉ lệ thành phần độ quý hiếm ghi bong (bước 3).

Impairment loss ko vận dụng mang lại gia sản thời gian ngắn (Current asset) nên gia sản này sẽ không ghi tiêu giảm giá trị.

Xem thêm: discover nghĩa là gì

Ta sở hữu những vấn đề sau:

 • Property ghi tiêu giảm giá trị $5m đầu tiên
 • Sau cơ, Goodwill tiếp tục ghi rời $4m.
  ⇒ Impairment loss còn sót lại nhằm phân chia mang lại building và plant and equipment là $16m - $5m - $4m = $7m.
 • Building ghi giảm: 7 x 30/(30 + 6) = $5.8m
 • Plant and equipment ghi giảm: 7 x 6/(30 + 6) = $1.2m
  Carrying amount ($m) Impairment loss ($m)   CA post-impairment ($m)
Property 6 (5) 1
Building 30 (5.8) 24.2
Plant and equipment 6 (1.2) 4.8
Goodwill 4 (4) 0
Current asset 20 0 20
Total 66 (16) 50

Author: Trang Nguyen

Reviewed by: Duy Anh Nguyen