catapult là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'kætəpʌlt/

Bạn đang xem: catapult là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  súng cao su

 • máy phóng máy cất cánh (trên tàu sảnh bay)

  Xem thêm: lady nghĩa là gì

 • (sử học) máy lăng đá

 • động từ

  bắn vì thế súng cao su

  Xem thêm: duty of care là gì

 • phóng máy cất cánh sử dụng máy phóngTừ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản