certainty là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

  • IPA: /ˈsɜː.tᵊn.ti/
Hoa Kỳ[ˈsɜː.tᵊn.ti]

Danh từ[sửa]

certainty /ˈsɜː.tᵊn.ti/

Xem thêm: vocational training là gì

Bạn đang xem: certainty là gì

  1. Điều chắc chắn là.
    imperialism will be abolished, that's a certainty — căn nhà nghĩa đế quốc sẽ ảnh hưởng chi khử, cơ là 1 trong những điều chắc chắn chắn
  2. Vật tiếp tục cầm nhập tay.
  3. Sự tin tưởng chắc chắn, sự chắc chắn là.

Thành ngữ[sửa]

  • for a certainty: Chắc chắn không hề hồ nước nghi ngại gì nữa.
  • to a certainty: Nhất ấn định.
  • never quit certainty for (hope): Chớ nên thả bùi nhùi bắt bóng.

Tham khảo[sửa]

  • "certainty", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=certainty&oldid=1810094”