charged là gì

/tʃɑ:dʤ/

Thông dụng

Danh từ

Vật đem, vật chở, vật gánh; trọng trách ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to be a charge on someone
là trọng trách mang lại ai, làm cho ai cần nuôi nấng
Số đạn hấp thụ, số dung dịch hấp thụ (vào súng); năng lượng điện (nạp nhập ắc quy); sự hấp thụ năng lượng điện, sự tích điện
Tiền cần trả, giá chỉ chi phí, chi phí công, chi phí oán lao
free of charge
không cần trả tiền
no charge for admission
vào cửa ngõ ko tổn thất tiền
list of charges
bảng giá chỉ (tiền)
Sự gánh vác (một khoản phí tổn, từng sự chi phí)
to tự something at one's own charge
làm việc gì cần gánh vác lấy từng khoản chi phí
Nhiệm vụ, trách nhiệm, trách cứ nhiệm
Sự nom nom, sự coi sóc
to be in charge of somebody
phải nom nom ai
Người được phó mang lại nom nom, vật được phó mang lại nom nom
(tôn giáo) những con cái rán của phụ thân cố
to take charge of something; đồ sộ take something in charge
chịu trách cứ nhiệm nom nom cái gì
to give somebody charge over
giao phó mang lại ai nom nom (cái gì); phó trách cứ nhiệm mang lại ai
Mệnh mệnh lệnh, huấn thị, chỉ thị
parting charge
những điều huấn thị cuối cùng
Lời buộc tội; sự buộc tội
to bring (lay) a charge against somebody
buộc tội ai
Cuộc tiến công kinh hoàng, cuộc tập kích ồ ạt
bayonet charge
cuộc tấn vô tư lưỡi lê
(quân sự) tín hiệu lệnh đột kích

Ngoại động từ

Nạp đạn, hấp thụ dung dịch (vào súng); hấp thụ điện
(nghĩa bóng) tọng nhập, nhồi nhét
to charge a gun
nạp đạn nhập súng
to charge a battery
nạp năng lượng điện ắc quy
to charge one's memory with figures
nhồi nhét nhập trí lưu giữ toàn những con cái số
Tính giá chỉ, đề nghị trả
how much tự you charge for mending this pair of shoes?
vá song giầy này ông tính bao nhiêu?
Tính nhập, bắt cần Chịu đựng phí tổn, bắt cần gánh vác; ghi tuột (nợ)
please charge these goods đồ sộ me
làm ơn ghi tuột những số mặt hàng này mang lại tôi
Giao trách nhiệm, phó việc
to be charged with an important mission
được phó một thiên chức quan liêu trọng
Buộc tội
to be charged with murder
bị kết tội giết thịt người
Tấn công, đột kích
to charge the enemy
tấn công quân địch
Bắc (súng...) đặt điều ngang (ngọn giáo...)
Tấn công
our guerillas charged again and again
du kích của tất cả chúng ta tiến công liên tục

Câu trúc từ

in charge
phụ trách cứ, trưởng, đứng đầu; túc trực, trực
the officer in charge
sĩ quan liêu lãnh đạo, sĩ quan liêu thông thường trực
to take charge
đảm đương, Chịu đựng trách cứ nhiệm
Bị buông lơi, bị thả lỏng, không một ai điều khiển
steering-wheel takes charge
tay lái bị thả lỏng không một ai cầm
to take in charge
bắt, bắt giam
to charge down upon
đâm xẻ nhập, nhảy xổ vào

hình thái từ

  • V-ing: Charging
  • V-ed: Charged

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

khoản chi phí cần trả
lệ phí

Toán & tin yêu

giá chi phí phí tổn
tiền cần trả
tính giá

Xây dựng

liệu (lò)
charge loss
tổn hao liệu (lò)
sự trồng
single-row charge
sự trồng (cây) một dãy
single-row charge
sự trồng một hàng
thiết bị hóa học liệu
tổ máy hấp thụ điện

Y học

điện tích, sự hấp thụ điện

Điện

độ nạp

Giải mến VN: Phương pháp mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vào trong bình nhằm hồi phục tính năng trị năng lượng điện chất hóa học, sự thâu nhập năng lượng điện hấp thụ dương hoặc âm tự một vật thể. Lượng năng lượng điện nhập một vật đem năng lượng điện.

Điện tử & viễn thông

phí cuộc gọi
call charge
phí cuộc gọi (điện thoại)
call charge rate
cước phí cuộc gọi

Điện lạnh

sự hấp thụ điện

Giải mến VN: Phương pháp mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vào trong bình nhằm hồi phục tính năng trị năng lượng điện chất hóa học, sự thâu nhập năng lượng điện hấp thụ dương hoặc âm tự một vật thể. Lượng năng lượng điện nhập một vật đem năng lượng điện.

Bạn đang xem: charged là gì

sự tích điện
tích (điện)

Điện tử & viễn thông

tính cước (điện thoại)
tạo gáng

Kỹ thuật công cộng

chất tải
charge bunker
bunke hóa học tải
charge hopper
bunke hóa học tải
filtering charge
sự hóa học chuyển vận lọc
chất thải
methane tank charge dose
liều lượng hóa học thải của metan
chi phí
cước phí
Basic Monthly Charge (BMC)
cước phí cơ bạn dạng mặt hàng tháng
CALC (customeraccess line charge)
cước phí đàng chạc truy vấn khách hàng hàng
call charge
cước phí gọi
call charge rate
cước phí cuộc gọi
charge record
bản ghi cước phí
freight charge
cước phí vận chuyển
minimum charge
cước phí thấp nhất
Toll Center/Charge (TC)
Trung tâm/Cước phí đàng dài
warehousing charge
cước phí tồn kho
nạp
nạp (điện)
accumulator charge
sự hấp thụ năng lượng điện mang lại acquy
charge bridge
cầu hấp thụ điện
charge chamber
buồng hấp thụ điện
charge indicator
đồng hồ nước báo hấp thụ điện
charge rate
tỷ số hấp thụ điện
charge time
thời gian lận hấp thụ (điện)
charge unit
bộ hấp thụ điện
charge warning lamp
đèn báo hiệu hấp thụ điện
compensating charge
việc hấp thụ năng lượng điện bù
electric charge
sự hấp thụ điện
initial voltage on charge
điện thế hấp thụ năng lượng điện ban đầu
pre-charge lamp
đèn hấp thụ năng lượng điện trước
quick-charge
sự hấp thụ năng lượng điện nhanh
rate of charge
bộ hấp thụ năng lượng điện (bình)
rate of charge
độ hấp thụ điện
trickle charge
sự hấp thụ năng lượng điện dòng sản phẩm nhỏ
nạp điện
accumulator charge
sự hấp thụ năng lượng điện mang lại acquy
charge bridge
cầu hấp thụ điện
charge chamber
buồng hấp thụ điện
charge indicator
đồng hồ nước báo hấp thụ điện
charge rate
tỷ số hấp thụ điện
charge time
thời gian lận hấp thụ (điện)
charge unit
bộ hấp thụ điện
charge warning lamp
đèn báo hiệu hấp thụ điện
compensating charge
việc hấp thụ năng lượng điện bù
electric charge
sự hấp thụ điện
initial voltage on charge
điện thế hấp thụ năng lượng điện ban đầu
pre-charge lamp
đèn hấp thụ năng lượng điện trước
quick-charge
sự hấp thụ năng lượng điện nhanh
rate of charge
bộ hấp thụ năng lượng điện (bình)
rate of charge
độ hấp thụ điện
trickle charge
sự hấp thụ năng lượng điện dòng sản phẩm nhỏ
nạp năng lượng điện nhập bình
nạp liệu
charge area
vùng hấp thụ liệu
furnace charge
sự hấp thụ liệu (vào) lò
metal charge
sự hấp thụ liệu kim loại
once-through charge
sự hấp thụ liệu một lần
nạp mìn
đá phiến
đặt
đặt tải
điện lượng
battery charge
điện lượng ắcqui
charge buildup
sự tụ tập năng lượng điện lượng
diện tích
free charge
diện tích tự động do
space charge
diện tích ko gian
superficial electric charge
diện tích mặt mũi ngoài
unit charge
diện tích đơn vị
volume charge density
mật phỏng diện tích S khối
điện tích

Giải mến VN: Phương pháp mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vào trong bình nhằm hồi phục tính năng trị năng lượng điện chất hóa học, sự thâu nhập năng lượng điện hấp thụ dương hoặc âm tự một vật thể. Lượng năng lượng điện nhập một vật đem năng lượng điện.

bound charge
điện tích phân cực
CD (charge-coupled device)
dụng cụ ghép năng lượng điện tích
CD (charge-coupled device)
thiết bị ghép năng lượng điện tích
charge amplifier
bộ khuếch tán năng lượng điện tích
charge carrier
hạt chuyển vận năng lượng điện (tích)
charge cloud
đám mây năng lượng điện tích
charge cloud
mây năng lượng điện tích
charge conjugate
liên phù hợp năng lượng điện tích
charge couple device-CCD
bộ phận đem năng lượng điện tích
charge coupled device (CCD)
dụng cụ ghép năng lượng điện tích
charge coupled device (CCD)
linh khiếu nại năng lượng điện liên kết
charge coupling
ghép năng lượng điện tích
charge coupling
sự ghép năng lượng điện tích
charge density
mật phỏng năng lượng điện tích
charge mật độ trùng lặp từ khóa of particle
mật phỏng năng lượng điện của hạt
charge mật độ trùng lặp từ khóa wave (CDW)
sóng tỷ lệ năng lượng điện tích
charge mật độ trùng lặp từ khóa wave structure
cấu trúc sóng tỷ lệ năng lượng điện tích
charge force microscope
kính hiển vi lực năng lượng điện tích
charge independence
độc lập năng lượng điện tích
charge indicator
bộ chỉ báo năng lượng điện tích
charge injection device-CID
bộ phận tiềm năng lượng điện CID
charge leakage
sự rò năng lượng điện tích
charge multiple
nhóm bội năng lượng điện tích
charge neutralization
sự dung hòa năng lượng điện tích
charge particle
hạt đem năng lượng điện tích
charge pump
bơm phun năng lượng điện tích
charge quantization
lượng tử hóa năng lượng điện tích
charge storage
bộ lưu giữ năng lượng điện tích
charge symmetric
đối xứng năng lượng điện tích
charge đồ sộ mass ratio
tỷ số năng lượng điện bên trên khối lượng
charge transfer
chuyển năng lượng điện tích
charge transfer
sự trả năng lượng điện tích
charge transfer
sự trả phó năng lượng điện tích
charge transfer band
dải chuyền năng lượng điện tích
charge transfer device (CTD)
dụng cụ trả năng lượng điện tích
charge-conjugation
liên phù hợp năng lượng điện tích
charge-couple device (CCD)
thiết bị ghép năng lượng điện tích
charge-couple memory
bộ lưu giữ ghép năng lượng điện tích
charge-coupled device (CCD)
linh khiếu nại ghép năng lượng điện tích
charge-exchange source
nguồn trao thay đổi năng lượng điện tích
charge-injection device
thiết bị phun năng lượng điện tích
charge-invariant
bất trở thành năng lượng điện tích
charge-mass ratio
điên tích riêng
charge-mass ratio
tỷ số năng lượng điện tích-khối lượng
charge-storage diode
đi-ốt lưu giữ năng lượng điện tích
charge-storage tube
đèn lưu giữ năng lượng điện tích
charge-transfer device (CTD)
thiết bị dịch trả năng lượng điện tích
conservation of charge
sự bảo toàn năng lượng điện tích
CTD (chargetransfer device)
dụng cụ trả năng lượng điện tích
CTD (chargetransfer device)
thiết bị dịch trả năng lượng điện tích
dielectric charge
điện tích năng lượng điện môi
electron specific charge
điện tích riêng biệt của electron
electrostatic charge
điện tích tĩnh
electrostatic charge
tĩnh năng lượng điện tích
elementary charge
điện tích nguyên vẹn tố
energy of a charge
năng lượng của năng lượng điện tích
equalizing charge
điện tích bù
equalizing charge
điện tích cân nặng bằng
floating charge
điện tích giọt
floating charge
điện tích lơ lửng
floating charge
điện tích thả nổi
free charge
điện tích tự động do
hydrogen charge
điện tích hydro-iônic-charge năng lượng điện iôn
induced charge
điện tích cảm ứng
induction charge
điện tích cảm ứng
inductive charge
điện tích cảm ứng
integrated charge
điện tích tích phân
ionic charge
điện tích iôn
linear charge density
mật phỏng năng lượng điện tuyến tính
mobile charge
điện tích linh động
moving charge
điện tích di động
negative charge
điện tích âm
net charge
điện tích toàn phần
net charge
điện tích tổng
nuclear charge
điện tích phân tử nhân
odd-charge
có năng lượng điện lẻ
opposite charge
các năng lượng điện ngược dấu
output charge
điện tích đầu ra
point charge
điện tích điểm
polarization charge
điện tích links (với nguyên vẹn tử hoặc phân tử)
polarization charge
điện tích phân cực
positive charge
điện tích dương
recovered charge
điện tích phục hồi
remanent charge
điện tích dư
residual charge
điện tích dư
residual charge
điện tích dư (ở bạn dạng tụ)
space charge
điện tích ko gian
space charge compensation
sự bù năng lượng điện ko gian
space-charge grid
lưới năng lượng điện ko gian
space-charge layer
lớp năng lượng điện ko gian
space-charge region
miền năng lượng điện ko gian
specific charge
điện tích riêng
static charge
điện tích nạp
static charge
điện tích tĩnh
surface charge
điện tích mặt
surface charge density
mật phỏng năng lượng điện mặt
surface-charge transistor
tranzito năng lượng điện bề mặt
topping charge
điện tích thực hiện đầy
total charge
điện tích toàn phần
trickle charge
điện tích bù
trickle charge
điện tích duy trì
unit charge
điện tích đơn vị
unit charge
đơn vị năng lượng điện tích
volume charge
điện tích khối
liều dung dịch (nổ)
giá thành
máy hóa học liệu
mẻ liệu
phí tổn
phí
phủ (bột mài)
phụ tải
sự hóa học tải
filtering charge
sự hóa học chuyển vận lọc
sự đặt điều tải
sự hạ xuống
sự hấp thụ liệu

Giải mến EN: The measured amount of material used đồ sộ fill a mold..

Xem thêm: tuesday đọc tiếng anh là gì

Giải mến VN: Khối lượng vật tư được dùng để làm thực hiện chan chứa khuôn.

Xem thêm: ia là gì

furnace charge
sự hấp thụ liệu (vào) lò
metal charge
sự hấp thụ liệu kim loại
once-through charge
sự hấp thụ liệu một lần
sự hấp thụ mìn
thiết bị hóa học tải
thuốc nổ
blasting charge
sự hấp thụ dung dịch nổ
charge density
mật phỏng hấp thụ dung dịch nổ
mellowing charge
sự hấp thụ dung dịch nổ rời
priming charge
lượng dung dịch nổ bùi nhùi (tàu vũ trụ)
shattering charge
khối dung dịch nổ chi chuẩn chỉnh (phá nổ khai quật đá)
shattering charge
sự hấp thụ dung dịch nổ rời
tải

Kinh tế

bảo chứng
charge on assets
bảo triệu chứng bên trên tài sản
charge on assets
bảo triệu chứng bên trên gia sản (để vay mượn tiền)
fixed charge
bảo triệu chứng cố định
floating charge
báo triệu chứng ko cố định
floating charge
bảo triệu chứng ko cố định
prior charge
những khoản bảo triệu chứng ưu tiên
specific charge
bảo triệu chứng cố định
specific charge
bảo triệu chứng đặc định
chi phí
chịu trách cứ nhiệm
take charge of (to..)
chịu trách cứ nhiệm (quản lý)
đòi trả
ghi (khoản chi phí thiếu) nhập sổ
giá tiền
phí
phí tổn
sự chuyển
sự mang
sự nạp
thu (một số chi phí như thể giá chỉ cần trả)
tiền cần trả
additional charge
tiền cần trả thêm
tiền công
tiền oán lao
registered charge
tiền oán lao đang được nhập sổ
tính giá
vật thế cố
vật đợ nợ
vật thế chấp

Địa chất

điện tích, sự hấp thụ năng lượng điện, trị mìn, lượng dung dịch nổ, sự hấp thụ mìn, trọng tải, chuyển vận lượng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allegation , beef * , complaint , gripe , imputation , indictment , plaint , stink * , assault , blitz , blitzkrieg , invasion , mugging , onset , onslaught , outbreak , push , rush , sortie , care , commitment , committal , concern , custody , deadweight , duty , millstone , must , need , obligation , office , onus , ought , responsibility , right , safekeeping , task , tax , trust , ward , weight , amount , bad news * , bite , cost , damage , expenditure , expense , nick , outlay , payment , price , price tag , rate , squeeze , tab , tariff , tick , behest , bidding , dictate , direction , exhortation , injunction , instruction , mandate , order , precept , word , conduct , handling , intendance , management , oversight , running , superintendence , superintendency , supervision
verb
arraign , blame , blow the whistle on , censure , criminate , drag into court , finger * , hầm something on , impeach , impugn , impute , incriminate , inculpate , indict , involve , peg , point the finger at , reprehend , reproach , tax , turn on , whistle-blow , assail , assault , blindside , bolt , buck , bushwhack , chase , dash , invade , jump on , lunge , mug , rush , smash , stampede , storm , tear , afflict , burden , choke , clog , commit , cram , crowd , cumber , encumber , entrust , fill , heap , impregnate , instill , lade , pack , penetrate , permeate , pervade , pile , ram , saddle , saturate , suffuse , transfuse , weigh , adjure , ask , bid , command , direct , enjoin , exhort , instruct , request , require , solicit , tell , warn , demand , fix price at , impose , levy , price , sell for , book , buy on credit , chalk up , cuff , debit , go into hock , incur debt , nick * , paste * , put on trương mục , put on one’s thẻ , put on the cuff , put on the tab , receive credit , run rẩy up , bind , obligate , pledge , trust , freight , load , weight , imbue , order , denounce

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ