charging là gì

/['t∫a:dʒiη]/

Thông dụng

Danh từ

Sự hóa học tải
Sự hấp thụ năng lượng điện, hấp thụ liệu
Sự tính cước (điện thoại)

Xây dựng

sự hấp thụ dung dịch nổ

Điện lạnh

sự định vị cước

Điện tử & viễn thông

sự tính phí tổn
việc hấp thụ điện

Kỹ thuật công cộng

chất tải
charging arm
tay hóa học tải
charging device
thiết bị hóa học tải
charging end
đầu hóa học tải
charging floor
sàn hóa học tải
charging point
điểm hóa học tải
charging side
phía hóa học chuyên chở (của máy)
intermediate charging bin
bunke trung lừa lọc hóa học tải
methane tank charging dose
liều lượng hóa học chuyên chở của bể mêtan
methane tank charging dose
liều lượng hóa học chuyên chở của metanten
pile charging
sự hóa học chuyên chở cọc
lượng tải
imhoff tank charging dose
lượng chuyên chở của bể lắng nhì tầng
imhoff tank charging dose
lượng chuyên chở của bể metan
mẻ liệu
phụ tải
sự hóa học tải
pile charging
sự hóa học chuyên chở cọc
sự đặt
sự bịa tải
sự nạp
sự hấp thụ điện
slow charging
sự hấp thụ năng lượng điện đủng đỉnh (ắc quy)
sự hấp thụ liệu
continuous charging
sự hấp thụ liệu liên tục
sự hấp thụ mìn
sự trả tiền

Kinh tế

giá tiền
sự chở
sự ngỏ mang
sự hấp thụ chuyển

Địa chất

sự hấp thụ năng lượng điện, sự hấp thụ mìn, sự hấp thụ dung dịch nổ, sự hóa học chuyên chở

Bạn đang xem: charging là gì

Xem thêm: have a reputation for là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ