chasing nghĩa là gì

/tʃeis/

Thông dụng

Danh từ

Sự theo gót xua, sự xua theo gót, sự săn bắn đuổi
in chase of
theo đuổi
to give chase
đuổi theo
Sự săn bắn bắn
a keen follower of the chase
người quí săn bắn bắn
Khu vực săn bắn phun ( (cũng) chace)
Thú bị săn bắn đuổi; tàu bị xua bắt

Ngoại động từ

Săn, săn bắn đuổi
Đuổi, xua đuổi
to chase all fears
xua xua không còn từng ngại hãi
to chase oneself
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn, tẩu thoát
go chase yourself!
hãy chuồn mang đến mau!

Danh từ

(ngành in) khuôn

Danh từ

Rãnh (để bịa ống dẫn nước)
Phần đầu đại bác bỏ (bao bao gồm nòng súng)

Ngoại động từ

Chạm, trổ, tự khắc (kim loại)
Gắn, đính
to chase a diamond in gold
gắn hột rubi nhập vàng
Tiện, ren (răng, đinh ốc)

hình thái từ

  • Ved: chased
  • Ving:chasing

Chuyên ngành

Toán & tin

theo dõi

Cơ - Điện tử

Rãnh, xuyên, tự khắc, đụng chạm, rời ren

Cơ khí & công trình

rãnh rời ren

Giải quí EN: 1. a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.2. to tướng groove or to tướng cut lượt thích a screw thread.to tướng groove or to tướng cut lượt thích a screw thread.3. to tướng decorate surfaces (especiallymetal) by embossing or engraving.to tướng decorate surfaces (especiallymetal) by embossing or engraving.

Giải quí VN: 1. Là sêri miếng rời, như bên trên vít ren, từng loại mẫu nên theo gót đường nét cắt trước ê 2. Để đục rãnh hoặc rời ren 3.Để tô điểm mặt phẳng nhất là sắt kẽm kim loại vị cách thức rập nổi hoặc tự khắc.

Bạn đang xem: chasing nghĩa là gì

Hóa học tập & vật liệu

hào (đặt ống nước)

Xây dựng

bắt chỉ ốc
rãnh máng

Giải quí EN: A passageway, space, or groove in a masonry wall oriented lengthwise, usually vertically, to tướng allow ducts, pipes, or wires to tướng be routed around, in, or through a building.

Giải quí VN: Một đàng, khoảng tầm hoặc rãnh bên trên một tường xây phía theo gót chiều dọc củ, thông thường là trực tiếp đứng, làm cho máng, ống hoặc chạc lên đường xung quanh, lên đường nhập hoặc xuyên qua quýt căn nhà.

Xem thêm: khó khăn tiếng anh là gì

Xem thêm: one là gì trong tiếng anh

Kỹ thuật công cộng

bàn rèn
cắt
cắt ren
chạm
khấc
khắc
khía
khuôn
floating chase
khuôn nổi
khuôn dập
khuôn đúc
khuôn in
khuôn rèn
dao rời ren
dập nóng
đầu rời ren
đường rãnh
đường soi
lăn ren
lược ren
rãnh
rãnh cắt
rãnh xoi
rèn dập
rèn khuôn
theo dõi
trổ

Kinh tế

săn
săn đuổi
sự săn bắn đuổi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
bird-dog , charge , chivy , course , drive , drive away , expel , follow , go after , hound , hunt , lập cập down , rush , seek , shag , tốc độ , take off after , tear , track , track down , trail , lập cập after , lập cập , stalk , catch , dispel , disperse , gallop , harass , harry , pursue , pursuit , quarry , scatter , shadow , shoo

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ