chịu đựng tiếng anh là gì

VIETNAMESE

chịu đựng

Bạn đang xem: chịu đựng tiếng anh là gì

nhún nhường

to put up with somebody, bear, suffer

Chịu đựng là ko làm những gì không còn khi bị người không giống tận dụng hoặc tổn hại.

1.

James ko thể Chịu đựng đựng được u bà xã của tôi.

James just can’t stand his mother-in-law.

Xem thêm: heads up là gì

2.

Tôi thậm chí còn còn ko Chịu đựng đựng được em trai bản thân. Nó phiền bị tiêu diệt được.

I can't stand my little brother. He is sánh annoying.

Ngoài cụm “stand somebody”, một trong những động kể từ vô giờ đồng hồ Anh cũng có thể có chân thành và ý nghĩa tương quan cho tới “chịu đựng” chúng ta nên cảnh báo nè

- endure (cam chịu): They could endure this pain. (Họ hoàn toàn có thể cam Chịu đựng nỗi nhức này)

Xem thêm: hỗ trợ tiếng anh là gì

- suffer (chịu đựng): Increasing numbers of children are suffering from mental health problems. (Ngày càng có khá nhiều trẻ nhỏ Chịu đựng đựng những yếu tố về sức mạnh tinh thần.)

- bear (chịu): The pain was almost more kêu ca he could bear. (Cơn nhức này quá rộng anh khó khăn lòng Chịu đựng được.)

- tolerate (vượt qua): Few plants will tolerate sudden changes in temperature. (Rất không nhiều cây Chịu đựng được sự thay cho thay đổi sức nóng phỏng đột ngột.)