chord là gì

/kɔrd/

Giao thông & vận tải

Nghĩa thường xuyên ngành

đường chão cung cánh

Toán & tin

dây cung, chão trương
chord of liên hệ
dãy tiếp xúc
bifocal chord of a quadric
dây tuy vậy xài của một quadric
focal chord
dây tiêu
upplemental chords
dây cung bù

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

mạ (rầm tổ hợp)
thanh biên dàn

Điện lạnh

Nghĩa thường xuyên ngành

hòa âm
hợp âm

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

dải
đại dầm tổ hợp
dây (cung)
aerofoil chord
dây cung biên dạng cánh
aerofoil chord
đường chão cung cánh
chord length
độ lâu năm chão cung
chord ratio
tỷ lệ chão cung
constant chord
dây cung cố định
root chord
dây cung chân
tan-chord angle
góc thân thiện tiếp tuyến và chão cung (tại tiếp điểm)
tang-chord angle
góc thân thiện tiếp tuyến và chão cung (tại tiếp điểm)
dây cung
aerofoil chord
dây cung biên dạng cánh
aerofoil chord
đường chão cung cánh
chord length
độ lâu năm chão cung
chord ratio
tỷ lệ chão cung
constant chord
dây cung cố định
root chord
dây cung chân
tan-chord angle
góc thân thiện tiếp tuyến và chão cung (tại tiếp điểm)
tang-chord angle
góc thân thiện tiếp tuyến và chão cung (tại tiếp điểm)
đới
sợi dây
sự hòa âm
thanh
lower chord
thanh biên bên dưới của dàn
tension chord
thanh chịu đựng kéo (giàn)
three-chord truss
giàn tía (thanh) cánh
top chord
thanh biên bên trên của giàn
top chord member
thanh chão trên

Nguồn không giống

  • chord : Corporateinformation

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

dây
dây chằng
gân

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accord , major , minor , music , nerve , note , rope , string , tendon , tone , triad

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: chord là gì

Xem thêm: send nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ