chữ h trong tiếng anh đọc là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ bảy, 14/5/2016, 03:00 (GMT+7)

Âm /h/ được xem như là âm nửa nguyên vẹn âm, nửa phụ âm, nên chữ H cho dù chính thức của một kể từ vựng tuy nhiên thật nhiều lúc không được trị âm.

Bạn đang xem: chữ h trong tiếng anh đọc là gì

Tuy không tồn tại nguyên lý rõ ràng cho tới chữ H lúc nào thì câm và lúc nào thì được trị âm rõ nét, tuy nhiên con số kể từ vựng chính thức bằng văn bản H nhưng mà trị âm với chữ H câm rất ít, nên căn phiên bản là kẻ học tập giờ Anh rất có thể lưu tâm và học tập nằm trong được bọn chúng. Còn phần rộng lớn những kể từ vựng với chữ H, thì chữ H được trị âm là /h/, và trong cả cặp phụ âm WH thì Lúc bắt gặp nguyên vẹn âm O theo dõi sau nó, tức là WH + O, chữ WH cũng khá được trị âm là /h/.

Chữ H được phát âm là /h/

1. hammer /ˈhæmər/ (adj) cái búa

2. hazard /ˈhæzərd/ (n) ông tơ nguy nan hiểm

3. hazy /ˈheɪzi/ (adj) quáng gà mịt

4. heap /hiːp/ (n) đống

5. heat /hiːt/ (n) mức độ nóng

6. heel /hiːl/ (n) gót chân

7. hike /haɪk/ (v) đi dạo lối dài

8. hill /hɪl/ (n) đồi

9. holiday /ˈhɑːlɪdeɪ/ (n) ngày nghỉ

10. hook /hʊk/ (n) lưỡi câu

Chữ WH được trị âm là /w/, tuy nhiên phần rộng lớn chữ WH + O sẽ tiến hành trị âm là /h/

1. who /huː/ (pron)

2. whole /həʊl/ (n) toàn bộ

Xem thêm: february nghĩa là gì

3. wholefood /ˈhəʊlfuːd/ (n) thực phẩm nguyên vẹn chất

4. wholehearted /ˌhəʊlˈhɑːrtɪd/ (adj) toàn tâm toàn ý

5. wholenumber /həʊlˈnʌmbər/ (n) số nguyên

6. wholesale /ˈhəʊlseɪl/ (n) sự buôn bán buôn

7. wholesome /ˈhəʊlsəm/ (adj) lành lặn mạnh

8. whom /huːm/ (pron)

9. whose /huːz/ (pron) của ai

Chữ H cũng có thể ko được phát âm, nó gọi là “ phụ âm câm”

1. honest /ˈɑːnɪst/ (adj) trung thực

2. honor /ˈɑːnər/ (n) danh dự

3. honorable /ˈɑːnərəbl/ (adj) danh giá

4. honorary /ˈɑːnəreri/ (adj) được trao như 1 danh dự

5. honorific /ˌɑːnəˈrɪfk/ (adj) kính cẩn

Xem thêm: dress đọc tiếng anh là gì

6. hourglass /ˈaʊrglæs/ (n) đồng hồ đeo tay cát

Chú ý: Những nguyên lý bên trên chỉ trúng với phần rộng lớn những tình huống chứ không hề thể vận dụng với 100% những kể từ vựng giờ Anh với chứa chấp chữ H.

Thầy giáo Nguyễn Anh Đức
Tác fake cuốn Luyện siêu trí lưu giữ kể từ vựng giờ Anh theo dõi cách thức Do Thái