chủ quan tiếng anh là gì

Chủ quan tiền là kiểu mẫu thuộc sở hữu ý thức, ý chí của quả đât. Tính khinh suất đem ý nghĩa sâu sắc về một loại ko khái quát toàn cỗ vấn đề rõ nét và đơn thuần quna điểm, chủ kiến của cửa hàng.

Bạn đang xem: chủ quan tiếng anh là gì

1.

Các tiêu chuẩn rõ ràng rộng lớn và không nhiều khinh suất rộng lớn nên được dùng trong các công việc lựa lựa chọn người nhằm thăng chức vô công ty lớn.

More specific and less subjective criteria should be used in selecting people for promotion within the company.

2.

Nhà phê bình văn học tập tránh việc vượt lên trên khinh suất vô cơ hội tiếp cận của tớ.

Xem thêm: thường xuyên tiếng anh là gì

A literary critic should not be too subjective in his approach.

Chủ quan tiền (subjective) với kể từ ngược tức thị khách quan tiền (objective). 2 kể từ này thông thường được dùng trong không ít văn cảnh không giống nhau.

Ví dụ: The use of subjective criteria is flawed. (Việc dùng những tiêu chuẩn khinh suất là thiếu thốn sót.)

Xem thêm: distort là gì

As a manager and a father, I can't really be objective when I'm judging my daughter's work. (Vừa là quản lý và vận hành, vừa vặn là phụ vương nên tôi thực sự ko thể khách hàng quan tiền khi nhận xét việc làm của phụ nữ bản thân.)

Bên cạnh ê kể từ objective còn được sử dụng ở dạng danh kể từ đem tức thị tiềm năng.

Ví dụ: Everest is the climber's next objective. (Đỉnh E-vơ-rét là tiềm năng tiếp theo sau ở trong nhà leo núi.)