chữ tượng hình tiếng anh là gì

Chữ tượng hình là 1 trong hình tượng được dùng vô một khối hệ thống chữ ghi chép, ví như giờ Trung Quốc, nhằm thể hiện nay ý tưởng phát minh của một sự vật, chứ không cần nên là tiếng động của một kể từ.

Bạn đang xem: chữ tượng hình tiếng anh là gì

1.

Tiếng Hàn là 1 trong loại chữ tượng hình.

Korean is a kind of ideogram.

Xem thêm: kick off là gì

2.

Xem thêm: treatment là gì

Theo ý kiến cá thể thì giờ Trung là loại chữ tượng hình khó khăn học tập nhất.

Personally, Chinese is the most difficult type of ideogram to tát learn.

Chữ tượng hình (Pictographic writing) là 1 trong dạng văn bản ghi chép dùng những hình vẽ đại diện (representational, pictorial drawings), tương tự động như chữ hình nêm (cuneiform) và ở một cường độ này tê liệt, chữ ghi chép tượng hình, cũng dùng những hình vẽ thực hiện vần âm phiên âm (phonetic letters) hoặc vần xác lập (determinative rhymes).