circumference là gì

/sə:´kʌmfərəns/

Thông dụng

Danh từ

Đường tròn
Chu vi

Chuyên ngành

Xây dựng

chu vi

Cơ - Điện tử

đường tròn xoe, chu vi

Toán & tin tưởng

chu vi (đường tròn)
chu vi hình tròn
đưòng tròn
circumference of a sphere
đường tròn xoe rộng lớn (của hình cầu)

Kỹ thuật cộng đồng

đường tròn
circumference of a sphere
đường tròn xoe rộng lớn (của hình cầu)
thiết bị nước ngoài vi

Giải quí VN: Một tranh bị, như máy in hoặc ổ đĩa, được nối với PC và vì thế PC bại tinh chỉnh và điều khiển, tuy nhiên ở ngoài đơn vị chức năng xử lý trung tâm ( CPU) của dòng sản phẩm tính.

vòng tròn
pitch circumference
vòng tròn xoe phân chia bứơc
vùng lân cận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ambit , border , boundary , bounds , circuit , compass , confines , extremity , fringe , girth , limits , lip , margin , outline , periphery , rim , verge , perimeter , arc , circumscription , edge , surround

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: circumference là gì

Xem thêm: look down là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ