clasp là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈklæsp/
Hoa Kỳ[ˈklæsp]

Danh từ[sửa]

clasp /ˈklæsp/

Xem thêm: cyclical là gì

Bạn đang xem: clasp là gì

 1. Cái móc, loại gài.
 2. Sự siết chặt (tay), sự ôm chặt (ai).

Ngoại động từ[sửa]

clasp ngoại động từ /ˈklæsp/

 1. Cài, gài, móc.
  to clasp a bracelet round one's wrist — loại vòng nhập cổ tay
 2. Ôm chặt, tóm chặt, siết chặt.
  to clasp somebody in one's arms — ôm chặt ai nhập cánh tay
  to clasp hands — siết chặt ai

Thành ngữ[sửa]

 • to clasp one's hands: Đan tay nhập nhau.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "clasp", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)