clinic tiếng anh là gì

VIETNAMESE

phòng nhà lao bệnh

Bạn đang xem: clinic tiếng anh là gì

Phòng nhà lao dịch là chống nhà lao đa phần là giành cho việc che chở người bị bệnh nước ngoài trú.

1.

Phòng nhà lao dịch này chung những con cái nghiện cai nghiện.

The clinic detoxes heroin addicts.

Xem thêm: press conference là gì

2.

Cô đang rất được chữa trị bên trên một chống nhà lao dịch đái đàng quan trọng đặc biệt.

She is being treated at a special diabetic clinic.

Xem thêm: get through to là gì

Chúng tao nằm trong phân biệt nhì định nghĩa vô giờ Anh với nghĩa ngay sát nhau nha!

- clinic (phòng khám), chỉ công ty công lập: The clinic detoxes heroin addicts. (Phòng nhà lao dịch này chung những con cái nghiện tách cơn cai nghiện.)

- private clinic (phòng nhà lao tư nhân): She's checked into a private clinic for drug rehabilitation. (Cô ấy tiếp tục ĐK vào một trong những chống nhà lao cá nhân nhằm cai nghiện quái túy.)