clip là gì

/klip/

Thông dụng

Danh từ

Cái ghim, loại cặp, loại kẹp
paper clip
cái cặp giấy
(quân sự) loại hấp thụ đạn
Sự xén, sự tách, sự hớt (lông cừu)
Mớ lông (cừu...) xén ra
Cú tiến công mạnh, cú quật mạnh
( số nhiều) kéo xén; tông-đơ; loại bấm móng tay

Ngoại động từ

Cắt, tách tách đi ra, xén, hớt (lông chiên, ngựa)
to clip sheep
xén lông cừu
Rút ngắn ngủn, cô lại
to clip a speech
rút ngắn ngủn bài bác nói
Bấm, xé đầu (vé, phiếu... nhằm loại đi)
Nuốt, loại bỏ, gọi ko rõ
to clip one's words
đọc thời gian nhanh nuốt chữ đi
(từ lóng) đấm mạnh, tiến công, nện

Danh từ

Sự lên đường nhanh
at a fast clip
đi đặc biệt nhanh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứa bé xíu láo xược, ranh con cái lếu láo xược

Nội động từ

Đi nhanh; chạy

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

cặp lại
kẹp lại
phép tách

Giải mến VN: Là giấy tờ thủ tục tách không khí của những đối tượng người sử dụng kể từ một tờ đối tượng người sử dụng, Lúc bọn chúng trọn vẹn trực thuộc biên thuỳ được xác lập vị những đối tượng người sử dụng vô một tờ đối tượng người sử dụng không giống (được gọi là lớp tách). Quá trình này cũng như tách bánh.

Xây dựng

cái cặp chạc cáp

Kỹ thuật cộng đồng

cái kẹp
cốt thép đai
cốt đai
kẹp
kẹp nối
đoạn
gá kẹp
ghim
paper clip
cái ghim cặp giấy
móc
siết
clip to
siết vào
hose clip
kiềng siết
sự cắt
sự kẹp
sự móc
sửa mép
sự xén
vòng kẹp
buffer clip
vòng cặp tách chắn
clip connection
nối vị vòng kẹp
clip connection
vòng cặp nối
pipe clip
vòng cặp ống
tube clip
vòng cặp nối ống
tube clip
vòng cặp ống nối
vòng cặp ống
tube clip
vòng cặp ống nối
vòng siết

Kinh tế

cái cặp
cái ghim
cái kẹp
đoạn phim xen kẽ

Địa chất

cái ghim, loại cặp, loại cặp, loại móc nối (goòng, toa xe cộ ở mỏ hầm lò)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
bob , crop , curtail , cut , cut back , decrease , dock , lower , mow , pare , prune , reduce , shave , shear , shorten , skive , slash , snip , trim , truncate , blow , box , clout , cuff , knock , punch , smack , sock , thump , wallop , whack , chop , cut down , lop , bash , catch , pop , slam , slog , slug , smash , smite , strike , swat , thwack , wham , whop , Búp Phê , bust , spank , fleece , overcharge , affix , connect , couple , fasten , fix , moor , secure , clasp , enfold , hold , hug , press , squeeze , abbreviate , barb , block , clutch , diminish , embrace , encompass , excise , fastener , hinder , hit , hook , nip , pace , rate , scissor , swindle , time
noun
bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , swat , thwack , welt , whack , wham , whop , box , Búp Phê , bust , chop , cuff , punch , smack , smacker , spank , pace , tempo , velocity

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: clip là gì

Xem thêm: thunderstorm là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ