clock in là gì

One day, the clock in the bus station was five minutes ahead, ví we missed our bus.

Ví dụ, một ngày nọ Shop chúng tôi lỡ chuyến xe cộ buýt vì thế đồng hồ bến xe đua thời gian nhanh năm phút.

Bạn đang xem: clock in là gì

"New A8 iPod cảm ứng Clocks in at 1.10GHz, Includes 1GB RAM and công nghệ Bluetooth không dây 4.1".

AOL Inc. Truy cập ngày 29 mon một năm năm trước. ^ “New A8 iPod cảm ứng Clocks in at 1.10GHz, Includes 1GB RAM and công nghệ Bluetooth không dây 4.1”. ^ Brandon Chester.

There are no clocks in the castle.

Không với cái đồng hồ nào là trong thành tháp này.

Very funny, the alarm clock in the garbage.

Rất tức cười cợt, cái đồng hồ reo trong thùng rác rến.

She plants clocks in trees.

Cô tớ đưa đến đồng hồ nước trên cây.

But if we take the clock in my ^workshop, it is almost a month.

Còn bám theo đồng hồ tôi nhằm lại xưởng thì ngay sát một mon đang được trôi qua chuyện.

In 2018, she was producer for the film The House with a Clock in Its Walls.

Năm 2018, bà là căn nhà phát hành mang đến bộ phim truyền hình The House with a Clock in Its Walls.

They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness.

Sáng tới sở, chiều về căn nhà, và bọn họ ko có những lúc nào là nhằm thực hiện những gì mình yêu thích.

There is a unique clock in the tower.

Trong trở thành chỉ với một bảo Tam Tháp tuy nhiên thôi.

The drama of the clock in the West was not reenacted in the East.

Chuyện ly kỳ về cái đồng hồ mặt mũi phương Tây đang không xẩy ra mặt mũi phương Đông.

Speech usually clocks in about 90 minutes.

Bài phân phát biểu thông thường ra mắt trong 90 phút.

There is no clock in my room.

Trong chống tôi không tồn tại đồng hồ thời trang.

There is no clock in the custodial or appraisal rooms.

Xem thêm: pressure on là gì

Không với đồng hồ nước trong chống nhốt và chống đánh giá.

A countdown clock in Trafalgar Square was unveiled, 500 days before the Games.

Đồng hồ kiểm đếm ngược cũng rất được khánh trở thành tại Quảng ngôi trường Trafalgar 500 ngày trước kỳ Thế vận hội này.

A Unique Clock in Prague

Chiếc đồng hồ lạ mắt Prague

Clocks in different parts of the world tự not show the same time at the same time .

Các đồng hồ nước ở những chống không giống nhau bên trên trái đất ko mang đến sản phẩm thời hạn giống như nhau ở nằm trong 1 thời điểm .

"The House with a Clock in its Walls (2018)".

Truy cập ngày 23 mon 9 năm 2018. ^ “The House with a Clock in Its Walls (2018)”.

There are no clocks in my room.

Trong chống tôi không tồn tại đồng hồ thời trang.

Light resets the biological clock in accordance with the phase response curve (PRC).

Ánh sáng sủa đặt điều lại đồng hồ sinh học tập theo lối cong thỏa mãn nhu cầu trộn (PRC).

The difficulty of making mainsprings delayed the manufacture of springdriven clocks in nhật bản until the 1830's.

Việc khó khăn sản xuất những chão cót chủ yếu đã từng trì trệ ngành phát hành đồng hồ nước ở Nhật mãi cho đến trong những năm 1830.

In 1966, the pendulum clock in the Royal Observatory Hong Kong was replaced by a crystal oscillator timing system.

Vào năm 1966, đồng hồ ngược nhấp lên xuống trong Đài để ý Hoàng gia Hồng Kông và được thay cho thế tự một khối hệ thống xấp xỉ tinh anh thể.

Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.

Mọi người tiếp tục hạnh phúc cho đến Khi bọn họ há hộp gói quà xinh xẻo ê rời khỏi và nhìn thấy rằng bản thân được một cái đồng hồ treo tường hình Châu Phi.

He synchronised the clocks in his apartment and regularly sent cards lớn himself lớn test how well the postal service was working.

Ông đồng hóa những đồng hồ nước trong căn hộ chung cư của tôi và thông thường xuyên gửi thiệp cho bản thân nhằm đánh giá coi công ty bưu chủ yếu sinh hoạt chất lượng thế nào.

And there's a little clock in the lower left- hand corner, ví you can see the animal is about two minutes into this.

Xem thêm: deposit money là gì

Và với cùng một cái đồng hò nhỏ ở góc cạnh bên dưới phía phía bên trái, nên chúng ta cũng có thể thấy loài vật ở nhập hiện tượng này khoảng tầm 2 phút.

It's a high school sport where you have 12 cups you have lớn stack and unstack against the clock in a prescribed order.

Đây là 1 môn thể thao nhập ngôi trường học tập Với môn này, các bạn với 12 cái ly nhằm xếp và tách rời khỏi ngược hướng kim đồng hồ theo trật tự mang đến trước.