code of conduct là gì

Chuẩn mực hành động (tiếng Anh: Code Of Conduct - COC) là những chỉ dẫn, qui ấn định tiêu chuẩn về hành động quan trọng của một đội nhóm chức rất cần phải những member tôn trọng và áp dụng.

Chuẩn mực hành động (Code Of Conduct - COC) là gì? Nội dung - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: code of conduct là gì

Hình minh hoạ (Nguồn: hrk)

Chuẩn mực hành vi

Khái niệm

Chuẩn mực hành vi hoặc còn gọi là Qui tắc ứng xử hoặc Bộ Chuẩn mực Hành vi hay Bộ Qui tắc Ứng xử trong giờ Anh được gọi là Code Of Conduct - COC hay Code of Ethical Conduct.

Chuẩn mực hành vi là những hướng dẫn, qui định tiêu chí về hành vi cần thiết của một tổ chức cần được các thành viên tôn trọng và vận dụng nhập các hành vi tác nghiệp, các hoạt động chuyên môn và nhập việc xây dựng mối quan liêu hệ với các đối tượng hữu quan liêu.

Để thể hiện các giá trị đặc trưng, thực đua sứ mệnh và hiện thực hoá ước mơ của tổ chức/doanh nghiệp. 

Các chuẩn mực hành vi (code of conduct) được biên soạn thành một tài liệu chuẩn xác với tên gọi là Bộ Chuẩn mực Hành vi hoặc Bộ Qui tắc Ứng xử .

Chuẩn mực hành vi thường được biên soạn nhằm giúp các thành viên rời khỏi quyết định Khi hành động và giúp tổ chức đánh giá hành vi của thành viên. 

Chuẩn mực hành vi đạo đức của một tổ chức là cách diễn đạt bằng những ngôn từ, hướng dẫn, chỉ tiêu, mục tiêu, chỉ báo dấu hiệu đơn giản, dễ hiểu rõ, dễ sử dụng đối với mọi người về những nội dung của văn hoá công ty: những giá trị, nguyên tắc cần tôn trọng, thế nào là đúng/sai, nên/không nên, phương pháp hành động đúng đắn. 

Đó là những định nghĩa cụ thể về giá trị, niềm tin yêu, lối sống, khuôn mẫu hoặc qui tắc hành động chủ đạo các thành viên tổ chức cần tôn trọng và thực hiện.

Nội dung

Các nguyên tắc nhập Bộ Qui tắc Ứng xử thường mô tả một cách tóm tắt nhưng rõ ràng về cách ứng xử cần thiết của các thành viên tổ chức nhập các mối quan liêu hệ như: 

(i) đối với công việc

(ii) đối với tổ chức

Xem thêm: faster là gì

(iii) đối với khách hàng

(iv) đối với đồng nghiệp

(v) đối với cấp trên/cấp dưới

(vi) đối với cộng đồng, xã hội, môi trường sống

(vii) đối với chính phủ, nền kinh tế, quốc gia

(viii) việc thực đua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các tiêu chuẩn cũng qui định rõ thái độ bản thân nhập công việc và nhập các mối quan liêu hệ - qui định tự quản và kiểm soát bản thân.

Hình thức

Hình thức phổ biến và điển hình nhất là các ấn phẩm, bao quát những bản nội qui, qui tắc, qui định, những hướng dẫn, nghị quyết, các bản tuyên bố về sứ mệnh, các khẩu hiệu. 

Tương tự như với các loại sổ tay công nghệ, cẩm nang thuật, qui tắc vận hành, sổ tay chất lượng, các chuẩn mực về hành vi đạo đức cũng có thể được biên soạn thành các tài liệu tương tự như sổ tay hướng dẫn về hành vi đạo đức hoặc đơn giản chỉ là cẩm nang đạo đức. 

Với sự phát triển của các phương tiện thông tin yêu, truyền thông hiện đại, các hình thức khác, ví dụ như băng hình, đĩa CD, VCD, trang web, thư điện tử, tin yêu nhắn, trò chơi trên mạng ... 

Cũng có thể được sử dụng để thể hiện, phổ biến và giúp các thành viên tổ chức tiếp cận và nhận thức tốt hơn về hệ thống các chuẩn mực hành vi đạo đức của tổ chức. 

Xem thêm: trade up là gì

Yêu cầu Khi lựa lựa chọn mẫu mã thể hiện

Việc lựa chọn hình thức thể hiện nhu muốn sự sáng tạo và cần có sự nhập cuộc của các thành viên để làm tăng hiệu lực thực tiễn của các biện pháp truyền thông nhờ việc làm tăng tính sáng tạo, sự nhiều dạng về hình thức và làm mang đến cách diễn đạt phù hợp hơn với thói thân quen, trình độ nhận thức của các đối tượng thành viên tổ chức. 

Để thực hiện mục đích này, có thể sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện sự khác biệt. Cơ bản nhất là hệ thống các biểu trưng trực quan liêu và các chương trình đạo đức. Việc lôi cuốn sự nhập cuộc của các thành viên tổ chức vào việc thiết kế cũng là một hình thức và một quá trình phổ biến.

(Tài liệu tham lam khảo: Văn hoá Doanh nghiệp, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2012)