columnist là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/kɔləmnist/

Bạn đang xem: columnist là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  Xem thêm: tháng là gì

  người thường xuyên lưu giữ một mục báo

  Xem thêm: jeep là gì

 • nhà bình luậnTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản