come into play là gì

Now that's going đồ sộ come into play in a second.

Các các bạn sẽ được thấy ngay lập tức lúc này.

Bạn đang xem: come into play là gì

(John 6:14, 15) Again, his courage had đồ sộ come into play.

Chẳng kỳ lạ gì Khi nhiều người mong muốn Chúa Giê-su tham gia những yếu tố chủ yếu trị thời bấy giờ (Giăng 6:14, 15).

Conscience often comes into play in what way?

Lương tâm thông thường lên tiếng vô khi nào?

10 More commonly, your conscience comes into play after you vì thế something.

10 Thông thông thường, lộc tâm lên tiếng sau khi chúng ta hành vi.

This is where our “Action Labs” come into play.

Cũng chủ yếu vì thế nguyên do này mà những “Nhóm hành động” được trở thành lập.

That 's where another important self-defense skill comes into play .

Đây là vấn đề nhưng mà một khả năng tự động vệ cần thiết không giống phát huy tác dụng .

Even the Coriolis effect, the spin of the Earth, comes into play.

Thậm chí cả sự khúc xạ độ sáng, lực bú mớm Trái khu đất, cũng nhảy vào cuộc chơi.

As you enjoy a meal, another sense comes into play.

Một giác quan lại không giống hoạt động khi chúng ta hương thụ một bữa tiệc.

This is where the force actuating the mind comes into play.

Đây là khi nhưng mà quyền lực tối cao xúc tiến tâm trí sở hữu một hình ảnh hưởng quan lại trọng.

Everything comes into play that far.

Mọi loại đều nhập cuộc vô phân phát bắn cơ.

He also says that the same misconceptions come into play when measuring light intensity indoors.

Ông cũng trình bày sở hữu những ý niệm sai lầm đáng tiếc tương đương nhau về phạm vi Khi đo độ mạnh độ sáng vô căn nhà.

13, 14. (a) What is conscience, and how does it come into play regarding blood?

13, 14. (a) Lương tâm là gì, và nó sở hữu contact thế nào đến yếu tố về huyết?

Xem thêm: writer's block là gì

And this is where my collaboration with bacteria comes into play.

Và cơ đó là lí vì thế khiến cho tôi hợp tác vô việc nghiên cứu và phân tích những loại vi trùng.

And then when the machine is switched off, that third principle comes into play.

Và Khi nhưng mà cái máy và đã được tắt chuồn, thì đến lượt của luật loại tía.

How does “soundness of mind” come into play when we are selecting health care?

Sự “dè dặt” sở hữu vai trò nào là trong việc lựa lựa chọn cách thức che chở mức độ khỏe?

Here's where the real important thing you must understand comes into play.

Điều này thực sự cần thiết các bạn nên hiểu Khi đi vô vận dụng.

So, various parts of your brain come into play when you communicate.

Vì thế, nhiều thành phần không giống nhau của cục óc cùng góp phần khi chúng ta biểu đạt.

Several things come into play here.

Có vài ba yếu tố cần thiết trình bày ở trên đây.

The art of teaching comes into play.

Trong tình huống này cần phải có nghệ-thuật giáo dục.

But how would the advice đồ sộ ‘remember your Grand Creator’ come into play?

Nhưng lời nói răn dạy “hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa” tác dụng thế nào đến em ấy?

There are other factors that come into play besides our own role as builders.

Việc này còn có contact đến những nguyên tố không giống ngoài vai trò của tất cả chúng ta là kẻ xây.

Four factors come into play.

Bí quyết nằm tại tư yếu hèn tố sau:

Perhaps such factors as age, cultural or family background, and occupation come into play.

Xem thêm: denier là gì

Chẳng hạn, minh họa về nông nghiệp hoàn toàn có thể phù phù hợp với người vùng quê rộng lớn người thành thị.

That is where submission comes into play.

Đây là khi cần thiết thể hiện sự phục tùng.