come off nghĩa là gì

Phrasal verbs thông thườn với động kể từ COME

Come over (to) 

Ý nghĩa: “to come lớn a place, especially somebody’s house, in order lớn visit for a short time” (từ điển Oxford) - đến điểm này cơ, thông thường người sử dụng với cho tới căn nhà ai cơ nhằm thăm hỏi động viên nhập một thời hạn ngắn ngủi.

Ví dụ:

Bạn đang xem: come off nghĩa là gì

 • Do you want lớn come over lớn my house tonight? (Bạn cũng muốn qua căn nhà tôi vào tối ni không?)

 • I came over Anna’s house yesterday (Tôi vẫn qua nhà của Anna nhập hôm qua)

Come round 

Ý nghĩa: tỉnh lại (sau cơn mê)

Ví dụ:

 • He passed out and came around in 30 minutes (Anh ấy ngất lên đường và tỉnh lại sau 30 phút)

 • My friend came around quickly after the surgery (Bạn tôi tỉnh lại nhanh chóng sau cuộc phẫu thuật)

Come down

Ý nghĩa: rơi xuống/ tách xuống

Ví dụ:

 • The rain came down heavily (Cơn mưa rơi xuống rất rất to)

 • The kite will come down shortly because of its poor quality (Cái diều sẽ rơi xuống sớm thôi vì thế nó với quality kém)

 • The inflation rate is coming down (Tỷ lệ lạm phát kinh tế đang được giảm xuống)

Come down to

Ý nghĩa: “to depend on a single important point” (từ điển Oxford) - phụ thuộc một điểm cần thiết duy nhất. Hay phát biểu cách thứ hai, “come down to” hoàn toàn có thể dịch là “chung quy lại, rốt cuộc yếu tố là”

Ví dụ:

 • All the problems come down to her mistake (Tất cả những yếu tố chung quy lại là bởi lỗi của cô ý ấy)

 • It comes down to money (Rốt cuộc yếu tố là tiền)

Come down on somebody

Ý nghĩa: chỉ trích ai cơ rất rất áp lực hoặc trị ai đó

Ví dụ:

 • The teacher never comes down on us (Giáo viên ko khi nào chỉ trích chúng tôi nặng nề nề)

 • A quấn should avoid coming down on employees too hard (Một người sếp nên tách chỉ trích nhân viên cấp dưới quá nặng nề nề)

Come down on somebody

Come down with

Ý nghĩa: giắt căn bệnh tuy nhiên ở tầm mức chừng nhẹ

Ví dụ:

 • I came down with a flu last night (Tôi vẫn mắc cúm nhẹ nhàng tối qua)

 • This weather makes it easy lớn come down with an illness (Thời tiết này khiến cho người tao dễ dàng mắc bệnh)

Come up

Ý nghĩa: nổi lên, xuất hiện

Ví dụ:

 • I lượt thích watching the sun coming up (Tôi mến nom mặt mày trời mọc)

 • I will let you know if anything comes up (Tôi tiếp tục cho chính mình biết nếu như với gì xảy ra)

Come up with

Ý nghĩa: lần đi ra câu vấn đáp, nảy đi ra phát minh, nghĩ về đi ra cái gì

Ví dụ:

 • After thinking the whole night, I finally came up with a solution (Sau Khi tâm lý xuyên suốt đêm, sau cùng tôi cũng nảy ra một cơ hội giải quyết)

 • That team has come up with the most brilliant idea (Đội này đã nảy ra phát minh tuyệt hảo nhất)

Come up against

Ý nghĩa: “to be faced with or opposed by somebody/something” (từ điển Oxford) - phải đương đầu hoặc bị phản đối vì thế ai, đồ vật gi.

Ví dụ:

 • The marketing idea comes up against many opposite opinions (Ý tưởng tiếp thị đối mặt với thật nhiều chủ kiến phản đối)

 • The celebrity came up against negative comments after discriminating people (Người có tiếng cơ cần đối mặt với tương đối nhiều comment xấu đi sau khoản thời gian phân biệt cư xử từng người)

Come out

Ý nghĩa: xuất hiện tại, được xuất phiên bản, đi ra mắt

Ví dụ:

 • I will wait until the sun comes out (Tôi tiếp tục hóng cho tới Khi mặt mày trời xuất hiện)

 • When will his novel come out? (Bao giờ cuốn tè thuyết của anh ý ấy được xuất bản?)

Come out with

Ý nghĩa: phát biểu điều gì cơ ko ngờ cho tới được

Ví dụ:

 • He always comes out with weird things (Anh ấy luôn luôn nói những điều kỳ lạ lùng)

 • Please don’t come out with strange ideas (Xin đừng đột nhiên nói ra những phát minh quái đản nữa!)

Come about

Ý nghĩa: xẩy ra - đồng nghĩa tương quan với “happen”

Ví dụ:

 • I can’t believe that story came about (Tôi ko tin cậy được là mẩu chuyện cơ xảy ra)

 • We usually tell each other what comes about during a day (Chúng tôi thông thường kể lẫn nhau nghe chuyện xảy ra nhập một ngày)

Come across somebody/ something

Ý nghĩa: phát hiện ai đó

Ví dụ:

 • I came across him while he was working (Tôi phát hiện anh ấy Khi anh ấy đang khiến việc)

 • Anna came across her old classmates last week (Tuần trước Anna bắt gặp các bạn nằm trong lớp của cô ý ấy)

Come along/ on 

Ý nghĩa: “to make progress” (từ điển Cambridge) - với sự tiến bộ bộ

Ví dụ:

 • Your English skills will come along if you practice enough (Kỹ năng giờ đồng hồ Anh của các bạn sẽ cải thiện nếu như bạn rèn luyện đủ)

 • He hasn’t come along since the last exam (Anh ấy ko cho thấy sự tiến bộ cỗ kể kể từ bài xích đánh giá cuối cùng)

Come off

Ý nghĩa: hoàn toàn có thể tách tách được

Ví dụ:

 • Does the keyboard come off? (Cái keyboard có thể tách đi ra được không?)

 • The gum won’t come off her hair (Không thể tách cái kẹo cao su đặc khỏi tóc của cô ý ấy)

Come apart

Ý nghĩa: vỡ trở thành nhiều mảnh

Ví dụ:

 • The glass comes apart if you drop it (Cái ly tiếp tục vỡ trở thành nhiều mảnh nếu như bạn thực hiện rơi nó)

 • My telephone came apart so now I have lớn buy a new one (Điện thoại của tôi bị vỡ nên lúc này tôi cần mua sắm một chiếc máy mới)

Come aboard

Ý nghĩa: lên một phương tiện đi lại này cơ (tàu, xe pháo, ...)/ chính thức thao tác ở công ty 

Ví dụ:

 • Come abroad when the bus arrives (Hãy lên xe Khi cái buýt lên đường đến)

 • Mr Smith will come abroad as our new manager (Ông Smith tiếp tục chính thức tham gia công ty với tư cơ hội là cai quản lí mới nhất của bọn chúng ta)

Come after somebody

Ý nghĩa: đuổi theo hoặc bám theo đuổi ai đó

Ví dụ:

 • Somebody came after me last night ví I ran (Có ai này đã bám theo đuổi tôi qua chuyện nên tôi vẫn chạy)

 • The butterfly is coming after us! (Con bướm đang được đuổi theo bọn chúng ta!)

Come again

Ý nghĩa: dùng Khi bạn thích ai cơ nói lại câu một vừa hai phải phát biểu vì thế các bạn thiếu hiểu biết hoặc ko nghe rõ

Ví dụ:

 • Could you come again, please? (Bạn nói lại được không?)

 • I had lớn ask her lớn come again several times (Tôi dã cần đòi hỏi cô ấy nhắc lại nhiều lần)

Come at

Ý nghĩa: “to move towards somebody as though you are going lớn attack them” (từ điển Oxford) - tiến bộ về phía ai cơ như thể các bạn sẵn sàng tiến công họ. Hay phát biểu cách thứ hai, “come at” hoàn toàn có thể được dịch là đe dọa

Ví dụ:

Xem thêm: at loggerheads là gì

 • He came at me with a knife (Anh tao đe dọa tôi với 1 con cái dao)

 • That stranger came at my friend and forced her lớn give them money (Kẻ kỳ lạ mặt mày cơ đe dọa các bạn tôi và bắt các bạn tôi đem chi phí mang lại nó)

Come at

Come away

Ý nghĩa: tách tách ngoài cái gì

Ví dụ:

 • The paint starts lớn come away from the walls (Màu tô đang được dần dần tách khỏi bức tường)

 • The pages had already come away from the book by the time I touched it (Mấy trang sách vẫn tách tách khỏi cuốn sách trước lúc tôi động nhập nó)

Come back

Ý nghĩa: về bên - đồng nghĩa tương quan với kể từ “return”

Ví dụ:

 • I will come back at 5pm (Tôi sẽ trở về nhập khi 5 giờ chiều)

 • Please come back, I need lớn talk lớn you (Hãy trở về, tôi cần thiết thủ thỉ với bạn)

Come before something

Ý nghĩa: đồ vật gi cần thiết hơn/ cần phải ưu tiên rộng lớn cái gì

Ví dụ:

 • To bủ, happiness comes before money (Với tôi thì niềm hạnh phúc luôn luôn quan trọng hơn chi phí bạc)

 • “Do I come before your girl bestfriend?” - the girlfriend asked. (“Em với quan trọng hơn con bạn đằm thắm phụ nữ của anh ý không?” - cô bạn nữ hỏi)

Come between

Ý nghĩa: ngăn cản đằm thắm nhị người, ngăn cản điều gì

Ví dụ:

 • You let her come between our relationship (Anh vẫn nhằm cô ấy chen nhập giữa quan hệ của bọn chúng ta)

 • Nothing can come between me and eating food (Không gì hoàn toàn có thể ngăn cản tôi ăn)

Come by

Ý nghĩa: “to get something, using effort, by chance or in a way that has not been explained” (từ điển Cambridge) - đạt được đồ vật gi, hoàn toàn có thể bằng phương pháp người sử dụng tiềm năng hoặc vô tình, hoặc vì thế một cơ hội ko thể lí giải được.

Ví dụ:

 • I don’t know how he can come by his English exam (Tôi ko thể hiểu nổi bằng phương pháp này nhằm anh ấy vượt qua bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh)

 • A good salary is not easy to come by (Không dễ dàng nhằm có được một nấc lương bổng tốt)

Come clean

Ý nghĩa: khai đi ra, kể đi ra toàn cỗ sự thật

Ví dụ:

 • You should come clean about what you have done (Bạn nên tâm sự toàn cỗ sự thật những gì tuy nhiên các bạn vẫn làm)

 • He finally came clean about the robbery (Cuối nằm trong thì anh tao cũng quá nhận về sự việc trộm cắp)

Come forward

Ý nghĩa: “to offer lớn give help or information” (từ điển Cambridge) - đề nghị giúp sức hoặc thể hiện vấn đề, bước đi ra nhằm hỗ trợ vấn đề.

Ví dụ:

 • Nobody comes forward lớn tell the truth (Không với ai bước đi ra nhằm phát biểu lên sự thật)

 • Nick finally came forward with some information about the girl’s death (Cuối nằm trong Nick cũng đưa đi ra thông tin về tử vong của cô ý gái)

Come from

Ý nghĩa: tới từ đâu, sinh đi ra kể từ đâu, bắt mối cung cấp kể từ đâu (tại cái gì)

Ví dụ:

 • The dirt probably comes from your shoes (Bụi không sạch chắc rằng đến từ song giầy của bạn)

 • I come from the US (Tôi đến từ nước Mỹ)

Come in

Ý nghĩa: lên đường nhập, mời mọc vào/ được tung ra, trở thành nổi tiếng

Ví dụ: 

 • Please come in! (Xin mời mọc các bạn vào!)

 • This invention first came in during the 90s (Cái phát minh sáng tạo này được ra mắt đợt nguồn vào trong năm 90)

Come in for (sth)

Ý nghĩa: nhận điều được điều gì không dễ chịu, xấu đi (chỉ trích hoặc tấn công giá) 

Ví dụ:

 • The police came in for a lot of criticism because they failed lớn solve the case (Cảnh sát vẫn phải nhận thật nhiều điều chỉ trích vì thế bọn họ ko xử lý được vụ án)

 • They don’t have lớn come in for a punishment for playing truant (Họ ko phải nhận hình trị vì thế trốn học)

Come into

Ý nghĩa: được quá nối tiếp tài sản, gia sản hoặc danh hiệu/ chính thức vào một trong những tình trạng mới

Ví dụ:

 • She will come into all the money if her grandfather dies (Cô ấy tiếp tục nhận được toàn bộ số chi phí nếu như ông của cô ý ấy qua chuyện đời)

 • The new regulation will come into effect/ force next Friday (Quy ấn định mới nhất tiếp tục có hiệu lực nhập loại Sáu tuần tới)

 • Researchers still don’t know how this virus came into existence. (Các căn nhà phân tích vẫn không biết thực hiện thế này virus này tồn tại)

Come on

Ý nghĩa: được dùng nhằm khích lệ ai đó/ chính thức xuất hiện tại, hoạt động

Ví dụ: 

 • Come on! You can bởi it (Cố lên, chúng ta có thể thực hiện được mà!)

 • I think I have a flu coming in (Tôi nghĩ về tôi sắp bị cảm cúm)

Come on

Tham khảo:

 • 11 Phrasal verb Break thông thườn được sử dụng nhiều nhập giờ đồng hồ Anh

 • Go down là gì? Phân biệt Go down với Come down

 • 9 Hold Phrasal verbs thông thường người sử dụng nhập gửi gắm tiếp

Bài tập dượt vận dụng

Điền giới kể từ phù hợp nhập điểm rỗng tuếch sau sẽ tạo trở thành một phrasal verb come:

 1. The government’s policies have come … a lot of criticism.

 2. Who will come … the his fortune when he dies?

 3. She came … some old clothes while cleaning.

 4. The new regulation will come … tomorrow.

 5. “Don’t come … bủ anymore!” - I yelled and ran away

 6. The lamp just came … for no reason.

 7. The doctor predicts that he will come … in just a few days

 8. Your Mandarin has come … a lot recently.

Đáp án:

 1. in for

 2. into

 3. across

 4. into force

 5. after

 6. apart

 7. around

 8. along

Tổng kết

Bài viết lách bên trên vẫn tổ hợp rộng lớn 30 phrasal verb come thông dụng nhất nhập tiếp xúc và những bài xích thi đua giờ đồng hồ Anh. Người học tập hãy lần hiểu kĩ cách sử dụng và rèn luyện nhằm phần mềm linh động những kể từ vựng bên trên.

Ngoài đi ra, bàn sinh hoạt hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cơ hội vạc âm đúng đắn của những cụm động kể từ qua chuyện những tự vị đáng tin tưởng như Cambridge hoặc Oxford.

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì


Tài liệu tham lam khảo

Cambridge University Press. Cambridge Essential English Dictionary. Cambridge ; Thủ đô New York, Cambridge University Press, 2011.

Oxford University Press. The Oxford English Dictionary. 2nd ed., Oxford, Clarendon Press; Oxford, 1989.