come over nghĩa là gì

Come over là 1 trong những cụm động kể từ, tức là nhằm cho tới một điểm, dịch chuyển kể từ điểm này cho tới điểm không giống hoặc tiến thủ về phía ai ê. Tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau nhưng mà nghĩa của kể từ cũng tiếp tục linh động theo gót.

Come over là 1 trong những cụm động kể từ, tức là ghé thăm, lại gần, đặt chân tới, tiến thủ đến…Tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau nhưng mà nghĩa của kể từ cũng tiếp tục linh động theo gót. 

Bạn đang xem: come over nghĩa là gì

Dùng nhằm miêu tả hành vi vượt lên trên (biển), thông qua, lướt qua loa (đồng), dịch chuyển kể từ điểm này cho tới điểm không giống (đến thăm hỏi ai đó). Hoặc trình diễn mô tả một cảm xúc bất thần ùa đến, bao quấn lên, hoặc nhằm lại tuyệt hảo thâm thúy với ai, vật gì.

Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Come over:

Call, come by, drop by, drop in, pop (in), run rẩy (over), run rẩy in, step in, stop (by or in), visit…

Một số cụm động kể từ tương quan cho tới Come over:

Come out: Hóa đi ra, xuất hiện nay hoặc sản xuất.

Come with: Đi kèm cặp với.

Come away: Có cảm xúc hoặc tuyệt hảo sau thời điểm thực hiện điều gì ê.

Come across: Gây tuyệt hảo ra làm sao.

Come into: dùng làm chỉ khi nhận chi phí, gia tài một cơ hội bất thần.

Come along = be along: Đều tức là cho tới. 

Come up: Xảy đi ra, xuất hiện nay.

Come out of: Đi thoát ra khỏi.

Come off: Tách đi ra, tách đi ra.

Come through: Được nhận, được gửi gì ê.

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

Mẫu câu giờ Anh tương quan cho tới Come over:

Ron came over for dinner the other night.

Ron cho tới bữa ăn vô tối nọ.

Would you come over here, please?

Cô lại phía trên tí được không? 

I was coming over vĩ đại apologize for my behavior.

Tôi chỉ thanh lịch nhằm van nài lỗi vì thế cơ hội đối xử của tớ.

If I'd known you guys were coming over, I would've brought more pizza.

Nếu tớ biết những cậu cho tới nghịch tặc tớ tiếp tục mua sắm nhiều pizza rộng lớn.

We can have the boys come over vĩ đại decorate.

Chúng tao hoàn toàn có thể mời mọc anh Chandler và bác bỏ sĩ cho tới tô điểm. 

I watched the interview and felt he came over as quite arrogant.

Tôi tiếp tục coi cuộc phỏng vấn và cảm nhận thấy anh ấy cho tới khá kiêu ngạo.

Xem thêm: make head or tail là gì

I stood up too quickly and came over all dizzy/faint/peculiar.

Tôi vực dậy quá thời gian nhanh và choáng ngợp / ngất xỉu / kỳ kỳ lạ. 

Bài viết Come over là gì được tổ hợp tự nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV.