comps là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/kɔmp/

Bạn đang xem: comps là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem mái ấm đề

  Từ ngay sát giống

  company completely competition compose complex


Từ vựng giờ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản