computer literate là gì

Ý nghĩa của computer-literate vô giờ đồng hồ Anh

computer-literate

adjective

Bạn đang xem: computer literate là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/kəmˌpjuː.təˈlɪt.ər.ət/ us /kəmˌpjuː.t̬ɚˈlɪt̬.ɚ.ət/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Từ liên quan

(Định nghĩa của computer-literate kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

computer literate | Tiếng Anh Thương Mại

computer literate

adjective

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

us

(Định nghĩa của computer literate kể từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

Các ví dụ của computer-literate

computer-literate

All were computer-literate, but with poor literacy and/or numeracy.

This supposedly makes the program easier to tướng access for people who are computer-literate.

But as computer-literate people become our leaders—which is increasingly happening now—that will change.

That might explain why a few elderly people retire, but it does not explain why post offices close and are not filled by young, computer-literate sub-postmasters and mistresses.

It has been said he is the most computer-literate thành viên of the band.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

The idea for this type of demonstration spread throughout the country, promoted by computer-literate working class youths and their supporters among middle-class college students.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đòi giấy tờ luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

B1

Bản dịch của computer-literate

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

精通電腦的…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

精通计算机的…

vô giờ đồng hồ Tây Ban Nha

con cái conocimientos de informática, capacitado/ada para el uso del ordenador [masculine-feminine], con cái destrezas digitales…

Xem thêm: enabler là gì

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

com conhecimentos de informática, habilidoso/-sa em informática [masculine-feminine]…

vô giờ đồng hồ Việt

thành thục máy vi tính…

trong những ngôn từ khác

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ đồng hồ Pháp

vô giờ đồng hồ Nhật

in Dutch

vô giờ đồng hồ Séc

vô giờ đồng hồ Đan Mạch

vô giờ đồng hồ Indonesia

vô giờ đồng hồ Thái

vô giờ đồng hồ Ba Lan

vô giờ đồng hồ Malay

vô giờ đồng hồ Đức

vô giờ đồng hồ Na Uy

in Ukrainian

bilgisayar kullanmasını bilen, bilgisayar kullanabilen…

qui maîtrise l’outil informatique, qui a des connaissances par ordinateur…

computerkyndig, kan bruge en computer…

melek-komputer, bisa menggunakan komputer…

รู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน…

biegły w obsłudzekomputera, umiejący obsługiwać komputer…

що володіє комп'ютерною грамотністю…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

poker-faced

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpəʊ.kəˌfeɪst/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpoʊ.kɚˌfeɪst/

Xem thêm: crop up là gì

not showing what you are thinking or feeling in your face

Về việc này

Tác giả

Bình luận