con chó đọc tiếng anh là gì

Hồi xưa phụ thân tôi nuôi nhì con chó và ông tớ tiếp tục cho 1 thanh niên.

Back when I was a young man, my father ran a team of sled dogs up in the Yukon.

Bạn đang xem: con chó đọc tiếng anh là gì

Ơi, ai cơ lấy mang lại con chó đặc điểm này khuôn mẫu lốp mang lại nó chạy vòng bên phía trong lên đường.

Man, somebody get this bitch a hamster wheel.

Những loại vật có một không hai nhìn thấy bên trên con cái tàu là 1 trong con chó và một con cái mèo.

The only living things found on the ship were a dog and a mèo.

Với Dante (tên con chó) tôi rất có thể lên đường nhanh chóng rộng lớn và an toàn và đáng tin cậy rộng lớn.

With Dante —that’s my dog’s name— I can walk faster and safer.

“Con chớ lại gần con chó cơ, hiểu không?

“Don’t you go near that dog, you understand?

Con chó thương hiệu Watson.

The dog's name is Watson.

Nó mến con chó đó

He loves that dog.

Mấy con chó rất có thể gặp gỡ rắc rối! Hay quá!

The Buddies could be in trouble!

Kéo con chó bị tiêu diệt tiệt thoát ra khỏi đây!

Get this fucking dog off me!

Sẵn cơ hội anh gặp gỡ một mái ấm gia đình với 101 con chó đốm!

You come from a family of 1 01, too.

Để tiêm một mũi mang lại con chó?

For shots for a dog?

Africanis cũng chính là một chiếc thương hiệu công cộng mang lại toàn bộ những con chó phí ở Nam Phi.

Xem thêm: pressure on là gì

Africanis is also an umbrella name for all the aboriginal dogs in Southern Africa.

Doggy Don (Don) là 1 trong con chó red color nhạt nhẽo, người thông thường không dễ chịu vì thế những con cái con chuột.

Doggy Don (Don) is a dog, who is usually annoyed by the mice.

Đó đó là cơ hội hóa kiếp cho một con chó

That's how you send a dog vĩ đại the afterlife!

Trả tao con chó ko thì tao tiếp tục điên lên đấy!

Get u my dog or I'm gonna go crazy!

Tôi mang lại con chó hấp thụ nước.

I give water vĩ đại the dog.

Lực lượng hiến binh tương tự như con chó lưu giữ mái ấm mang lại vương quốc.

The gendarmerie is lượt thích a sheepdog for the country.

Và này là em chúng ta tôi và con chó của em gái tôi, Gabby.

And that's my cousin and my sister's dog, Gabby.

Tôi ghét bỏ con chó cơ.

I hate that dog.

Rồi bọn chúng nhằm đem nó ở cơ như 1 con chó

And then they left her there lượt thích a dog

Và giờ con chó thực sự rất rất sung sướng.

And now the dog's really happy.

Tôi đang được dạy dỗ mang lại con chó của mình

Xem thêm: concern with là gì

You know, just showing him who's the pack leader.

Tôi suy nghĩ 10 con chó nhỏ rất có thể vật té 1 con chó rộng lớn.

Be thinking 1O small dudes can take down one big one.