con cóc tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con cóc" vô giờ đồng hồ Anh

con đại từ

Bạn đang xem: con cóc tiếng anh là gì

English

 • you
 • you
 • you

con danh từ

English

 • I

con mụ đại từ

English

 • she

con ý đại từ

English

 • she

con ấy đại từ

English

 • she

con loài chuột danh từ

English

 • mouse
 • mouse
 • mouse

con loài chuột PC danh từ

English

 • mouse

con hào danh từ

Xem thêm: ellipsis là gì

English

 • dike

con đàng danh từ

English

 • highway
 • path

bắt cóc động từ

English

 • hijack

con nít danh từ

English

 • child

con nhép danh từ

English

 • club

con giòi danh từ

English

 • grub

con lãng phí tính từ

Xem thêm: cede là gì

English

 • illegitimate

con vệt danh từ

English

 • seal