con nhện tiếng anh là gì

VIETNAMESE

con nhện

Bạn đang xem: con nhện tiếng anh là gì

nhền nhện

Con nhện là 1 trong cỗ động vật hoang dã săn bắn bùi nhùi, ko xương sinh sống nằm trong ngành chân khớp, lớp hình nhện.

1.

Mạng con cái nhện cực kỳ phong phú về độ cao thấp, hình dạng và con số sợi bám được dùng.

Spider webs vary widely in size, shape and the amount of sticky thread used.

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

2.

Con nhện được nhìn thấy bên trên toàn toàn cầu ở từng châu lục, nước ngoài trừ Nam Cực.

Spiders are found worldwide on every continent except for Antarctica.

Chúng tớ nằm trong học tập những kể từ đem chữ spider tuy nhiên đem nghĩa không giống trọn vẹn đối với nghĩa gốc của kể từ spider nhé:

- spidergram: sơ vật dụng hình nhện

Xem thêm: horse nghĩa là gì

- spider's web: mạng nhện

- spider vein: tĩnh mạch máu mạng nhện rác rưởi

- spider plant: cỏ kiểu mẫu tử