concern with là gì

Concerned chuồn với giới kể từ gì là vướng mắc công cộng của khá nhiều người Khi dùng tính kể từ phổ cập này. Trong nội dung bài viết sau đây, người sáng tác tiếp tục trả lời thắc mắc này bằng phương pháp thể hiện khái niệm của kể từ concerned và những giới kể từ thông thường đi kèm theo với concerned. Cuối nội dung bài viết là bài xích luyện áp dụng nhằm người hiểu rất có thể nắm rõ và cầm cứng cáp cơ hội dùng của tính kể từ này.

Key takeaways

Bạn đang xem: concern with là gì

 • Concerned là một trong tính kể từ, tức thị lo ngại về điều gì, quan hoài cho tới việc gì, đem tương quan đến

 • Các giới kể từ đi kèm theo với concerned

  • Concerned about/ for tức thị lo ngại về điều gì

  • Concerned with tức thị tương quan, quan hoài cho tới việc gì

 • Đằng sau giới kể từ chuồn với concerned là một trong danh kể từ, cụm danh từ

Trước Khi dò la hiểu về những giới kể từ đi kèm theo với concerned, người hiểu cần được nắm rõ nghĩa của tính kể từ này. Theo khái niệm của tự vị Oxford, concerned /kənˈsɜːnd/ tức thị “worried and feeling concern about something/somebody”.

Giải mến giờ Việt: Concerned là cảm nhận thấy lo ngại về ai hay như là 1 điều này cơ.

Ví dụ: 

 • His parents are deeply concerned about his study.

Dịch: Cha u rất rất lo ngại về sự việc học tập của anh ấy ấy.

 • I'm a bit concerned about my father's health.

Dịch: Tôi đem chút lo ngại về mức độ khoẻ của thân phụ tôi.

 • She was concerned to lớn hear that her mother was ill.

Dịch: Cô ấy lo ngại lúc biết u bản thân bị chói.

Nghĩa loại nhì của concerned là “affected by something; involved in something”, tức là bị tác động vày điều gì, đem liên qua chuyện cho tới việc gì cơ.

Ví dụ:

 • Everyone concerned must read the instruction carefully.

Dịch: Những ai quan hoài cần hiểu kỹ chỉ dẫn.

 • It's a surprise for all concerned.

Dịch: Đó là một trong bất thần với toàn bộ những người dân quan hoài.

Concerned còn tồn tại nghĩa loại 3 là “interested in something; dealing with something” - quan hoài cho tới điều gì cơ, nhằm mục đích giải quyết và xử lý điều gì.

Ví dụ:

 • This speech is concerned with climate change.

Dịch: Bài thủ thỉ này nhắc đến yếu tố biến hóa nhiệt độ.

 • The public is increasingly concerned with the terrorism.

Dịch: Dư luận càng ngày càng quan hoài cho tới yếu tố xịn thân phụ.

Concerned là gì

Concerned chuồn với giới kể từ gì

Concerned about/ for something

Concerned chuồn với giới kể từ about hoặc for tức thị quan hoài, lo ngại về một điều gì cơ. Đằng sau giới kể từ about/ for là một trong danh kể từ, cụm danh kể từ.

Ví dụ: 

 • Many people are concerned about environmental pollution.

Dịch: Rất nhiều người đang được quan hoài cho tới độc hại môi trường xung quanh.

 • Her parents was very concerned for her despression.

Dịch: Cha u rất rất lo ngại về bệnh dịch ít nói của cô ý ấy.

 • I am concerned about my promotion in the new company.

Dịch: Tôi rất rất lo ngại về quy trình thăng tiến thủ của tôi ở doanh nghiệp mới mẻ.

Concerned with

Concerned with đem nghĩa nhắc đến, tương quan cho tới, quan hoài cho tới điều gì. Đằng sau giới kể từ with là một trong danh kể từ, cụm danh kể từ, hoặc mệnh đề.

Ví dụ: 

Xem thêm: fore là gì

 • My job is concerned with artificial intelligence.

Dịch: Công việc của tôi tương quan cho tới trí tuệ tự tạo.

 • People are deeply concerned with how the law is enacted.

Dịch: Mọi người đang được rất rất quan hoài cho tới việc cỗ luật được phát hành thế nào.

 • History is concerned essentially with the life of human in the past.

Về cơ phiên bản, lịch sử dân tộc tương quan cho tới cuộc sống đời thường của quả đât nhập vượt lên trước khứ.

Concerned with

Phân biệt Concerned about và Concerned with

Để rời lầm lẫn nhập quy trình dùng, người học tập cần thiết phân biệt rõ rệt đằm thắm concerned about và concerned with.

Concerned about nghĩa là kẻ thưa đang được lo ngại, quan hoài cho tới một yếu tố này cơ. Trong Khi cơ, concerned with đem nhì nghĩa. Nghĩa thứ nhất là kẻ thưa quan hoài cho tới một việc này cơ, còn nghĩa thứ hai là tương quan cho tới điều gì.

Ví dụ:

 • After hearing the news about the storm, I'm concerned about my family's trip to lớn Dalat.

Dịch: Tôi đang được lo ngại về chuyến hành trình của mái ấm gia đình cho tới Đà Lạt sau thời điểm nghe tin tưởng về cơn lốc.

Her study is concerned with the environment and biology. She said she would be an environmental activist in the future.

Dịch: Việc học tập của cô ý ấy tương quan cho tới môi trường xung quanh và sinh học tập. Cô ấy thưa cô ấy tiếp tục phát triển thành một căn nhà sinh hoạt môi trường xung quanh nhập sau này.

Phân biệt Concerned about và Concerned with

Bài tập

Điền giới kể từ phù phù hợp với concerned nhập địa điểm trống:

 1. Many people are increasingly concerned… the impact of air pollution

 2. She was concerned… the test result. She did not bởi very well

 3. My brother is concerned… action movies. He always watches them at the weekend.

 4. Her job is concerned… taxing. It's very complicated and stressful

 5. My organization is concerned… children and teenagers. I want to lớn help them develop life skills.

 6. My quấn was concerned… the company's situation because of the shortage in supply.

Đáp án:

 1. with

Dịch: Mọi người càng ngày càng quan hoài cho tới những tác dụng của độc hại không gian.

 1. about/ for

Dịch: Cô ấy lo ngại về sản phẩm của bài xích đua. Cô ấy thực hiện bài xích ko được chất lượng tốt lắm.

 1. with

Dịch: Em trai tôi quan hoài cho tới phim hành vi. Cậu bé xíu luôn luôn coi nhập thời điểm vào cuối tuần.

 1. with

Dịch: Công việc của cô ý ấy tương quan cho tới thuế. Nó rất rất phức tạp và mệt mỏi.

 1. with

Dịch: Tổ chức của tôi về trẻ nhỏ và thanh thiếu thốn niên. Tôi mong muốn canh ty những em trở nên tân tiến khả năng sinh sống.

 1. about/ for

Dịch: Sếp tôi lo ngại về tình hình doanh nghiệp vày đem sự thiếu vắng về nguồn cung cấp.

Xem thêm: hedges là gì

Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người hiểu vẫn nắm rõ concerned chuồn với giới kể từ gì. Tính kể từ concerned rất rất hoặc được dùng nhập cuộc sống tiếp xúc tương tự trong số văn phiên bản. Bởi vậy, người hiểu cần thiết nắm rõ những đường nét nghĩa của kể từ vựng này, bên cạnh đó dò la hiểu ví dụ nhằm rời lầm lẫn Khi dùng những giới kể từ chuồn với concerned. 

Nguồn tham ô khảo

“Concerned.” Concerned Adjective - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concerned?q=concerned.