conditioning là gì

/kən´diʃəniη/

Cơ khí & công trình

sự điều hòa

Toán & tin tưởng

sự quy định

Xây dựng

sự hong thô gỗ

Y học

điều khiếu nại hóa

Kỹ thuật cộng đồng

biến đổi
signal conditioning
sự biến hóa tín hiệu
đặt điều kiện
điều hòa
air conditioning
điều hòa ko khí
air conditioning
sự điều tiết ko khí
air conditioning
sự điều tiết sức nóng độ
Air Conditioning (A/C)
điều hòa ko khí
air conditioning plant
trung tâm điều tiết ko khí
air conditioning substation
trạm phụ điều tiết ko khí
air conditioning system
hệ thống điều tiết ko khí
air conditioning unit
máy điều tiết ko khí
air-conditioning
điều hòa ko khí
air-conditioning block
blốc điều tiết ko khí
air-conditioning block
phòng điều tiết ko khí
air-conditioning device
máy điều tiết ko khí
air-conditioning equipment
máy điều tiết ko khí
air-conditioning field
ngành điều tiết ko khí
air-conditioning package
bộ điều tiết ko khí
air-conditioning plant
trạm điều tiết ko khí
air-conditioning set
trạm điều tiết ko khí
air-conditioning unit
điều hòa ko khí
air-conditioning unit
máy điều tiết ko khí
air-conditioning zone
vùng điều tiết ko khí
air-cooled air-conditioning system
hệ thống điều tiết ko khí
all year air conditioning
sự điều tiết không gian xung quanh năm
all-year air conditioning
điều hòa không gian cả năm
apartment air conditioning
điều hòa không gian căn hộ
apartment air conditioning
điều hòa không gian chống ở
automobile air conditioning
điều hòa không gian dù tô
automobile air conditioning
sự điều tiết không gian ôtô
automobile air conditioning installation
hệ điều tiết không gian ôtô
automotive air conditioning
điều hòa không gian dù tô
automotive air conditioning
sự điều tiết không gian ôtô
central air-conditioning plant
máy điều tiết trung tâm
centrifugal air-conditioning system
hệ thống điều tiết ly tâm
chilled-water air-conditioning system
hệ điều tiết người sử dụng nước lạnh
comfort air conditioning
điều hòa không gian tiện nghi
comfort air conditioning plant
hệ điều tiết không gian tiện nghi
comfort air conditioning system
hệ điều tiết không gian tiện nghi
commercial air-conditioning equipment [machinery]
máy điều tiết không gian thương nghiệp
compact air-conditioning device
máy điều tiết compac
compact air-conditioning device
tổ máy điều tiết nguyên vẹn cụm
compact air-conditioning device [unit]
máy điều tiết compact
compact air-conditioning unit
máy điều tiết compac
compact air-conditioning unit
tổ máy điều tiết nguyên vẹn cụm
degree of air conditioning
cấp điều tiết ko khí
environmental air conditioning
điều hòa không gian môi trường
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
sưởi rét, quạt dông tố và điều hòa
home air conditioning
điều hòa không gian dân dụng
home air conditioning
điều hòa không gian gia đình
home air conditioning
điều hòa không gian gia dụng
induction (airconditioning) unit
máy điều tiết không gian cảm ứng
induction air conditioning unit
máy điều tiết không gian cảm ứng
industrial air conditioning
điều hòa không gian công nghiệp
local air conditioning
điều hòa không gian viên bộ
marine air conditioning
điều hòa không gian mặt hàng hải
mechanical air conditioning
điều hòa không gian cơ (học)
multizone air conditioning
điều hòa không gian nhiều vùng
packaged air-conditioning equipment
thiết bị điều tiết không gian (nguyên cụm)
panel air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian dạng panel
partial air conditioning
điều hòa không gian một phần
partial air conditioning
điều hòa không gian từng phần
precision air conditioning
điều hòa không gian chủ yếu xác
precision air-conditioning plant
hệ (thống) điều tiết không gian chủ yếu xác
precision air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian chủ yếu xác
primary air conditioning
điều hòa không gian sơ cấp
process air conditioning
điều hòa không gian công nghiệp
pulp conditioning
sự điều tiết bùn
return air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết sở hữu không gian hồi
room air conditioning
điều hòa không gian phòng
room air conditioning
sự điều tiết không gian phòng
school air conditioning
điều hòa không gian ngôi trường học
single-zone air conditioning
điều hòa không gian một vùng
spot air conditioning
điều hòa không gian viên bộ
spot [unit] air conditioning
sự điều tiết không gian viên bộ
summer air conditioning
điều hòa không gian một chiều
summer air conditioning
điều hòa không gian mùa hè
summer air conditioning unit
máy điều tiết không gian một chiều
thermoelectric air-conditioning installation
hệ (thống) điều tiết không gian sức nóng điện
thermoelectric air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian sức nóng điện
through-the-wall air conditioning plant
hệ (thống) điều tiết không gian thi công nhập tường
twin duct air conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian nhì kênh
twin duct air conditioning system
hệ thống điều tiết không gian nhì kênh
unit air conditioning
điều hòa không gian viên bộ
universal air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian nhiều năng
universal air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian vạn năng
vacuum air-conditioning plant
hệ (thống) điều tiết không gian chân không
vacuum air-conditioning plant (system)
trạm điều tiết không gian chân không
vacuum air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian chân không
vehicle air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian mang lại xe pháo cộ
versatile air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết nhiều năng
versatile air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian vạn năng
water conditioning unit
đơn vị điều tiết nước
water-cooled air conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian giải sức nóng nước
water-cooled air conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian làm giảm nhiệt độ bởi vì nước
window air-conditioning plant
hệ (thống) điều tiết không gian cửa ngõ sổ
window air-conditioning plant (system)
máy điều tiết không gian cửa ngõ sổ
window air-conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian cửa ngõ sổ
winter air conditioning
điều hòa không gian mùa đông
winter air conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian mùa đông
year-round air conditioning
điều hòa không gian cả năm
year-round air conditioning plant
hệ (thống) điều tiết không gian cả năm
year-round air conditioning plant
trạm điều tiết không gian cả năm
year-round air conditioning plant (system)
trạm điều tiết không gian cả năm
year-round air conditioning system
hệ (thống) điều tiết không gian cả năm
year-round air conditioning system
trạm điều tiết không gian cả năm
zone air conditioning
điều hòa không gian viên bộ
zone air conditioning
điều hòa không gian bám theo vùng
zone air conditioning
sự điều tiết không gian bám theo vùng (cục bộ)
sự điều phối
circuit conditioning
sự điều phối mạch
input signal conditioning
sự điều phối tín hiệu vào
line conditioning
sự điều phối lối truyền
signal conditioning
sự điều phối tín hiệu
sự điều tiết
air conditioning
sự thay đổi ko khí
sludge conditioning
sự thay đổi bùn cặn
sự thay đổi, chuẩn chỉnh hóa

Giải mến EN: The process of performing design or installation changes to lớn make equipment compatible for use with other equipment or to lớn bring it in line with specific standards.. Giải mến VN: Quá trình tổ chức những thay cho thay đổi về design hoặc lắp ráp thực hiện mang lại vũ khí trở thành tương mến với những vũ khí không giống hoặc đáp ứng nhu cầu được những xài chuẩn chỉnh ví dụ nào là cơ.

sự ủ rét đều
sự xử lý

Kinh tế

sự điều tiết sức nóng độ
cold conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng lạnh
conditioning of dough
sự điều tiết sức nóng phỏng bột nhào
conditioning of grain
sự điều tiết sức nóng phỏng hạt
hot conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng không gian nóng
reflective radiant air conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng không gian bởi vì phản xạ
starch conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng tinh nghịch bột
summer air conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng không gian mùa hè
vacuum conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng chân không
year-round air conditioning
sự điều tiết sức nóng phỏng không gian xung quanh năm

Địa chất

Bạn đang xem: conditioning là gì

sự thay đổi, sự kiểm soát và điều chỉnh, sự điều tiết

Xem thêm: timeless là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ