conduit là gì

/'kɔnduit/ 'kɔndit/

Thông dụng

Danh từ

Ống dẫn (nước, dầu)
Cáp điện

Chuyên ngành

Xây dựng

hộp chuyên môn điện
đường dẫn (hơi khí)
đường ống (lắp đặt)
ống dẫn hóa học khí

Điện

máng ống
ống quấn thừng điện
ống chứa chấp thừng (điện)

Giải quí VN: Ống sắt kẽm kim loại hoặc hóa học mềm sử dụng luồn thừng cáp hoặc dẫn năng lượng điện hay còn gọi là ống dẫn thừng.

Điện tử & viễn thông

ống dẫn (cáp)

Điện

ống dẫn cơ hội điện
ống lót cơ hội điện

Kỹ thuật cộng đồng

kênh
close-conduit flow
dòng kênh kín
multiplex-duct conduit
kênh nhiều đơn nguyên
đường dẫn
closed conduit
đường dẫn nước đóng góp kín
collecting conduit
đường dẫn chính
fire-fighting water supply conduit
đường dẫn nước trị cháy
power conduit
đường dẫn nước vô tuabin
đường ống
air distribution conduit
đường ống phân phối ko khí
anfractuous conduit
đường ống dẫn (dạng) xoắn
closed conduit flow
dòng vô ống dẫn kín
conduit ballast
tải trọng của đàng ống
conduit bend
khuỷu đàng ống
conduit pipe
đường ống dẫn
covered conduit
đường ống bên dưới đất
derivation conduit
đường ống trả dòng
existing telephone conduit
đường ống điện thoại thông minh hiện nay hữu
fluid (carrying) line [conduit]
đường ống dẫn lỏng
fluid carrying conduit line
đường ống dẫn lỏng
fluid conduit
đường ống dẫn lỏng
gaseous refrigerant conduit
đường ống tương đối môi hóa học lạnh
gravity conduit
đường ống tự động chảy
head conduit
đường ống Chịu áp
hinge-type conduit ballast hinged
tải trọng dằn khớp của đàng ống
open conduit
đường ống bịa đặt nổi
pipe conduit
đường ống dẫn
pipe conduit
hệ thống ống dẫn dẫn
poor gas conduit
đường ống ga nghèo
poor gas conduit
đường ống khó khăn loãng
poor liquid conduit
đường ống dẫn hỗn hợp loãng
pressure conduit
đường ống Chịu áp
return conduit
đường ống hồi
rich gas conduit
đường ống khí giàu
rich gas conduit
đường ống khí nhiều (hàm lượng cao)
rich gas conduit
đường ống khí dung lượng cao
rich liquid conduit
đường ống hóa học lỏng giàu
rich liquid conduit
đường ống hỗn hợp đậm đặc
rich liquid conduit
đường ống lỏng giầu
ring conduit
đường ống vòng
saddle-type conduit ballast
tải trọng dằn (hình) yên tĩnh ngựa (của đàng ống)
steam conduit
đường ống hơi
water conduit
đường ống nước
weak gas conduit
đường ống ga loãng
weak gas conduit
đường ống khí (gas) nghèo nàn (loãng)
weak gas conduit
đường ống khí nghèo
weak liquid conduit
đường ống hóa học lỏng nghèo
weak liquid conduit
đường ống dẫn hóa học lỏng loãng
weak liquid conduit
đường ống dẫn hỗn hợp loãng
đường ống dẫn
anfractuous conduit
đường ống dẫn (dạng) xoắn
fluid (carrying) line [conduit]
đường ống dẫn lỏng
fluid carrying conduit line
đường ống dẫn lỏng
fluid conduit
đường ống dẫn lỏng
pipe conduit
hệ thống ống dẫn dẫn
poor liquid conduit
đường ống dẫn hỗn hợp loãng
weak liquid conduit
đường ống dẫn hóa học lỏng loãng
weak liquid conduit
đường ống dẫn hỗn hợp loãng
đường tâm
máng cáp
máng
multiplex-duct conduit
máng nhiều đơn nguyên
water conduit bridge
cầu máng
water conduit bridge
cầu máng (dẫn nước)
water conduit bridge
cầu máng dẫn nước
mạch dẫn (địa chất)
máng dẫn
water conduit bridge
cầu máng (dẫn nước)
water conduit bridge
cầu máng dẫn nước
máng nước
ống
ống cáp
ống dẫn

Giải quí EN: Any pipe through which materials may pass..

Bạn đang xem: conduit là gì

Xem thêm: what a shame là gì

Giải quí VN: Đường ống cho những hóa học chảy qua chuyện.

ống dẫn hóa học lỏng
weak liquid conduit
đường ống dẫn hóa học lỏng loãng
ống dẫn nước
sewage conduit
ống dẫn nước thải
ống nước
water conduit
đường ống nước

Địa chất

dây dẫn, ống dẫn, ống dẫn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aqueduct , cable , canal , channel , conductor , course , culvert , duct , flow , flume , gully , gutter , lead-in , lead-out , main , pipe , pipeline , race , sewer , spout , trough , tube , watercourse , conduct , drain , passage , wire