conform to là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈfɔrm/

Ngoại động từ[sửa]

conform ngoại động từ /kən.ˈfɔrm/

 1. (+ to) Làm mang lại phù hợp với, thực hiện mang lại phù phù hợp với, thực hiện mang lại quí phù hợp với.
 2. To conform oneself to lớn thích ứng với, thích nghi với.
  to conform oneself to lớn a custom — thích ứng với 1 tục lệ

Chia động từ[sửa]

conform

Bạn đang xem: conform to là gì

Xem thêm: low hanging fruit là gì

Xem thêm: stripper là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to conform
Phân kể từ hiện tại tại conforming
Phân kể từ quá khứ conformed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại conform conform hoặc conformest¹ conforms hoặc conformeth¹ conform conform conform
Quá khứ conformed conformed hoặc conformedst¹ conformed conformed conformed conformed
Tương lai will/shall² conform will/shall conform hoặc wilt/shalt¹ conform will/shall conform will/shall conform will/shall conform will/shall conform
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại conform conform hoặc conformest¹ conform conform conform conform
Quá khứ conformed conformed conformed conformed conformed conformed
Tương lai were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại conform let’s conform conform
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

conform nội động từ /kən.ˈfɔrm/

 1. (+ to) Theo, tuân theo, tuân theo đòi, hắn theo đòi, chiếu theo đòi.
  to conform to lớn fashion — theo đòi thời trang
  to conform to lớn the law — tuân theo đòi pháp luật

Chia động từ[sửa]

conform

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to conform
Phân kể từ hiện tại tại conforming
Phân kể từ quá khứ conformed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại conform conform hoặc conformest¹ conforms hoặc conformeth¹ conform conform conform
Quá khứ conformed conformed hoặc conformedst¹ conformed conformed conformed conformed
Tương lai will/shall² conform will/shall conform hoặc wilt/shalt¹ conform will/shall conform will/shall conform will/shall conform will/shall conform
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại conform conform hoặc conformest¹ conform conform conform conform
Quá khứ conformed conformed conformed conformed conformed conformed
Tương lai were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform were to conform hoặc should conform
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại conform let’s conform conform
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "conform", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=conform&oldid=1816228”