conjunction là gì

Liên kể từ nhập giờ Anh (Conjunction) là những kể từ sở hữu tầm quan trọng cần thiết, nó chung links những cụm kể từ, mệnh đề hoặc câu văn cùng nhau nhằm tạo sự thống nhất, ngặt nghèo và logic. Nhưng dùng liên kể từ ra sao mang đến chính cách? Trong nội dung bài viết sau đây, Langmaster tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện lại những cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ Anh cụ thể. 

1. Liên kể từ nhập giờ Anh là gì?

Liên từ (Conjunction) là kể từ dùng làm nối những câu, những kể từ, những mệnh đề lại cùng nhau. Liên kể từ nhập vai trò cần thiết nhập cả Khi viết lách bài xích luận hao hao tiếp xúc. Nó tạo sự logic và mạch lạc cần phải có. Ngoài ra, dùng liên kể từ còn làm cho tất cả những người rằng và người Viết trả chủ kiến, ý kiến nhập vào câu văn của tớ.

Bạn đang xem: conjunction là gì

2. Phân loại liên kể từ nhập giờ Anh 

Liên kể từ nhập giờ Anh lúc bấy giờ đang rất được tạo thành 3 loại chính: liên kể từ đối sánh tương quan, liên kể từ dựa vào và liên kể từ kết hợp.

2.1. Liên kể từ đối sánh tương quan (Correlative Conjunctions) 

2.1.1. Khái niệm:

Liên kể từ tương quan là những kể từ dùng làm nối nhì mệnh đề hoặc nhì cụm kể từ lại cùng nhau. điều đặc biệt, những kể từ này luôn luôn cút trở nên cặp cùng nhau và ko thể tách tách.

null

2.1.2. Các loại liên kể từ tương quan

2.1.2.1. Cặp liên kể từ Either…or:

Cách dùng: Cặp liên kể từ either…or dùng làm thể hiện nay ý mong muốn lựa lựa chọn hoặc đặc điểm này, hoặc kiểu bại liệt tuy nhiên ko nên là cả nhì.

Cấu trúc: Either + Danh từ/Đại từ+ or + Danh từ/Đại từ 

Ví dụ:

I want either the fish or the meat.
(Tôi mong muốn cả cá lẫn lộn thịt.)

2.1.2.2. Cặp liên kể từ Neither…nor

Cách dùng:  ko đặc điểm này cũng ko kiểu kia

Cấu trúc: Neither + Danh từ/Đại từ+ nor + Danh từ/Đại từ

 Ví dụ:

I like drinking neither tea nor coffee. 

(Tôi ko mến nốc trà hoặc cafe.)

2.1.2.3. Cặp liên kể từ Both…and 

Cách dùng: thể hiện nay sự lựa lựa chọn so với những sự vật đang được quan hoài.

Cấu trúc: Both + N/NP + And + N/NP + Verb ( phân tách số nhiều)

Ví dụ:

I love both literary and English. Those subjects are all interesting đồ sộ bủ.

 (Tôi mến cả văn học tập và Tiếng Anh. Cả nhì môn học tập đều thú vị với tôi.)

null

2.1.2.4. Cặp liên kể từ Not only … but also

Cách dùng: không chỉ đặc điểm này mà còn phải kiểu bại liệt, nó biểu đạt sự lựa lựa chọn của người nào bại liệt.

Cấu trúc: S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ

He is not only smart but also lenient. 

(Anh ấy không chỉ là mưu trí mà còn phải nhân hậu.)

2.1.2.5. Cặp liên kể từ Whether…or

Cách dùng: biểu diễn mô tả sự lưỡng lự thân ái nhì sự vật hoặc đối tượng

Cấu trúc: Whether or + S + V hoặc Whether or + đồ sộ V

Ví dụ:

I didn’t know whether you’d want the fist or the prawn, so sánh I got you both.
(Tôi ko biết liệu chúng ta vẫn muốn ăn cá hoặc tôm, nên là tôi lựa chọn cả hai cho mình.)

2.1.2.6. Cặp liên kể từ As…as

Cách dùng: So sánh nhì đối tượng người dùng đem chân thành và ý nghĩa tương đương với nhau

Cấu trúc: S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2

Ví dụ:

I don’t think that Quan is as lenient as Lan. 

(Tôi ko cho rằng Quân nhân hậu như Lan.)

2.1.2.7. Cặp liên kể từ Such…that/ so…that

Cách dùng: biểu đạt quan hệ nhân trái khoáy thân ái nhì mệnh đề. Khi sở hữu đặc điểm này thì mới có thể sở hữu kiểu bại liệt.

Cấu trúc: So + adj/adv + that + clause

Ví dụ:

  • He was so sánh tired that he went đồ sộ bed early.

(Anh ấy đặc biệt mệt mỏi nên là anh ấy đã từng đi ngủ sớm.)

  • It was such a difficult exam (that) he knew he wouldn’t pass it.

(Đó là 1 trong kì đua khá khó khăn và anh ấy biết bản thân ko thể băng qua.)

2.1.2.8. Cặp liên kể từ Rather…than 

Cách dùng: Mang chân thành và ý nghĩa nhằm biểu đạt sự lựa lựa chọn, đặc điểm này chất lượng rộng lớn kiểu bại liệt.

Cấu trúc: Rather phàn nàn + Noun / Adjective / Verb 

                hoặc đồ sộ + V-inf + rather phàn nàn + V-inf/V-ing

                Rather phàn nàn + V-inf/V-ing + …

Ví dụ:

She’d rather dance than sing. (Cô ấy mến nhảy rộng lớn là hát)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG, BÀI TẬP về những liên kể từ thông thường người sử dụng nhập giờ Anh

=> Cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ Anh

2.2. Liên kể từ dựa vào (Subordinating Conjunctions)

2.2.1. Khái niệm

Liên kể từ phụ thuộc là những kể từ có công dụng kết nối quan hệ thân ái mệnh đề chủ yếu và mệnh đề dựa vào. Liên kể từ này luôn luôn đứng trước mệnh đề dựa vào. 

null

2.2.2. Các loại liên kể từ phụ thuộc

2.2.2.1. Liên kể từ After/ before

Cách dùng: Dùng nhằm biểu đạt côn trùng contact trước sau tương quan cho tới thời hạn ra mắt hành vi của của việc vật/ hiện tượng lạ.

Cấu trúc: After/ Before + Clause

Ví dụ: He plays game after he finishes his homework.
Anh ấy chơi trò chơi sau thời điểm hoàn thành xong bài xích luyện của tớ.

2.2.2.2. Liên kể từ Although/ though/ even though: khoác dù

Cách dùng: Dùng nhằm thể hiện nay sự trái lập của nhì hành vi về mặt mày logic

Cấu trúc: Although/ though/ even though + Clause

Ví dụ:

Although my father is very old, he goes jogging every morning.  
(Mặc cho dù tía tôi đang được già cả, ông ấy vẫn đi dạo vào cụ thể từng buổi sáng sớm.)

2.2.2.3. Liên kể từ As: ngay lập tức khi

Cách dùng: Liên kể từ này được dùng làm biểu diễn mô tả nhì hành vi nằm trong mặt khác xẩy ra, hoặc dùng làm biểu đạt vẹn toàn nhân, cũng chính vì.

Cấu trúc: As + Clause

Ví dụ:

As this is the first time you are here, let bủ help you. 

(Vì đó là chuyến trước tiên chúng ta cho tới trên đây, hãy nhằm tôi trợ giúp chúng ta.)

2.2.2.4. Liên kể từ As long as: miễn là

Cách dùng: Liên kể từ as long as được dùng làm biểu diễn mô tả điều kiện

Cấu trúc: As long as clause

Ví dụ: 

As long as you gọi him, Quan will forgive you.

(Miễn là chúng ta gọi mang đến anh ấy, Quân tiếp tục buông bỏ cho mình.)

2.2.2.5. Liên kể từ As soon as: Ngay Khi mà

Cách dùng: Dùng nhằm biểu đạt quan hệ về mặt mày thời hạn của nhì mệnh đề

 Cấu trúc:

 S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ trả thành)

S1 + V (hiện bên trên đơn) + as soon as + S2 + V (hiện bên trên đơn)

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ lúc này trả thành)

 Ví dụ:

As soon as he arrived at the office, he started working.

(Ngay Khi một vừa hai phải cho tới văn chống, anh ấy đang được chính thức thao tác làm việc.)

2.2.2.6. Liên kể từ Because/ Since: Bởi vì

Cách dùng: Dùng nhằm biểu đạt vẹn toàn nhân ra mắt mệnh đề chủ yếu.

 Cấu trúc: Because/ Since + clause (đứng sau mệnh đề chính)

Ví dụ:

I didn’t go đồ sộ office because of the heavy rain.

(Tôi ko cho tới văn chống cũng chính vì trời mưa rộng lớn.)

2.2.2.7. Liên kể từ Even if: cho dù là khi

Cách dùng: Diễn đạt ĐK giả thiết không tồn tại thật

Cấu trúc: Even if + clause

Ví dụ: 

Even if the whole world turns against you, you still have a family.

(Ngay cả Khi cả trái đất cù sườn lưng với chúng ta, chúng ta vẫn còn tồn tại mái ấm gia đình.)

null

2.2.2.8. Liên kể từ If/ unless: Nếu/ nếu như không

 Cách dùng: Liên kể từ If/ unless dùng làm biểu đạt ĐK nào là bại liệt.

Cấu trúc: If/ Unless + clause

Ví dụ: 

Xem thêm: human beings là gì

Unless you work harder, you wouldn’t get a raise.

(Nếu chúng ta ko siêng năng thao tác làm việc, các bạn sẽ ko được tăng bổng nhập thời hạn cho tới.)

2.2.2.9. Liên kể từ So that/ in order that: để

Cách dùng: Liên kể từ So that/ in order that  được dùng làm thể hiện nay mục tiêu nào là bại liệt.

 Cấu trúc: So that/ In order that + Clause ( thông thường người sử dụng với can, could, mingt, would)

Ví dụ:

He is too young so sánh that he cannot smoke. 

(Anh ấy còn quá trẻ con nhằm hoàn toàn có thể bú mớm thuốc)

2.2.2.10. Liên kể từ Until: cho tới khi

Cách dùng: Liên kể từ until được dùng làm biểu đạt quan hệ thời hạn. Until thông thường được sử dụng nhập câu phủ lăm le.

Cấu trúc: Clause + until (từ chỉ thời gian)

Ví dụ:

  • They didn’t not here until 2019.

(Chúng tôi ko ở trên đây cho tới năm 2019.)

  • My mother will stay with us until the last year. 

(Mẹ tôi tiếp tục ở với Shop chúng tôi cho đến thời điểm cuối năm.)

2.2.2.11. Liên kể từ While: tuy nhiên, nhập khi

Cách dùng: Dùng nhằm rằng về việc ngược nghĩa thân ái nhì mệnh đề hoặc biểu diễn mô tả quan hệ thời hạn.

 Cấu trúc: Clause + while + clause 

Ví dụ:

I was cooking the dinner while my sister was playing the piano.
(Tôi đang được nấu nướng bữa tối trong những lúc chị tôi đang được đùa đàn piano.)

2.2.2.12. Liên kể từ Where: nơi 

Cách dùng: dùng làm biểu diễn mô tả quan hệ về vị trí thân ái nhì mệnh đề

Cấu trúc: Clause + where + clause

Ví dụ:

Tony comes back đồ sộ where he was born.

(Tony cù quay về điểm anh ấy được sinh rời khỏi.)

Xem thêm:

=> 25 liên kể từ thông dụng nhập giờ Anh chúng ta chắc chắn nên biết

=> 32 liên kể từ "không thể ko biết" khi tham gia học Tiếng Anh

2.3. Liên kể từ phối hợp (Coordinating Conjunctions)

2.3.1. Khái niệm

Liên kể từ kết hợp là những kể từ được dùng làm nối nhì hoặc nhiều kể từ, cụm kể từ, mệnh đề đem chân thành và ý nghĩa tương tự cùng nhau. Liên kể từ phối hợp bao gồm 7 từ: for, and, nor, but, or, yes, so sánh.

null

2.3.2. Các liên kể từ kết hợp

2.3.2.1. Liên kể từ For

Cách dùng: Dùng nhằm phân tích và lý giải nguyên nhân hoặc mục tiêu nào là bại liệt. Nó được dùng  như because. For luôn luôn đứng ở thân ái câu, trước for là vết phẩy là sau for là 1 trong mệnh đề.

Cấu trúc: Clause + for + clause

Ví dụ:  She does morning exercise every day, for she want đồ sộ keep fit.
(Cô ấy luyện thể thao buổi sáng sớm thường ngày, vì thế cô ấy mong muốn lưu giữ dáng vẻ.)

2.3.2.2. Liên kể từ And

Cách dùng: Bổ sung thêm 1 sự vật, hiện tượng lạ, đối tượng người dùng nhập sự vật trước bại liệt.

Cấu trúc: Clause + and + N

Ví dụ:

I love drinking coffee and milktea. 

(Tôi mến nốc cafe và trà sữa)

2.3.2.3. Liên kể từ Nor

Cách dùng: Dùng nhằm bổ sung cập nhật thêm 1 đối tượng người dùng, sự vật, vụ việc, hiện tượng lạ tăng thêm ý nghĩa phủ lăm le nhập câu phủ lăm le trước bại liệt.

Cấu trúc: Clause + nor + ….

Ví dụ:

 I don’t lượt thích playing games nor listening đồ sộ music. I just love swimming. 

(Tôi ko mến chơi trò chơi, cũng ko mến nghe nhạc. Tôi chỉ mến lượn lờ bơi lội.)

2.3.2.4. Liên kể từ But

Cách dùng: Dùng nhằm biểu diễn mô tả sự xích míc, đối lập

Cấu trúc: Clause + but +….

Ví dụ: 

He vì thế homework quickly but accurately.
(Anh ấy thực hiện bài xích luyện thời gian nhanh tuy nhiên đúng chuẩn.)

2.3.2.5. Liên kể từ Or

Cách dùng: dùng làm thể hiện nay sự lựa lựa chọn thân ái nhiều đối tượng người dùng không giống nhau.

Công thức: Clause + or + …

Ví dụ: You can lập cập or swim?

(Bạn hoàn toàn có thể chạy cỗ hoặc lượn lờ bơi lội.)

2.3.2.6. Liên kể từ Yet

Cách dùng: Liên kể từ yet dùng làm biểu diễn mô tả sự trái lập với mệnh đề được nói tới phần bên trước. Cách người sử dụng tương tự động như kể từ but.

Cấu trúc: Clause + yet + clause

Ví dụ: 

Lan took a book with her on my holiday, yet she didn’t read a single page.
(Lan đem theo đòi một cuốn sách nhập kỳ ngủ của cô ý ấy, tuy nhiên cô ấy đang không gọi một trang có một không hai.)

2.3.2.7. Liên kể từ So: nên là, mang đến nên

Cách dùng: Liên kể từ so sánh dùng làm nói đến việc thành phẩm của việc vật, vụ việc hoặc hiện tượng lạ ở mệnh đề trước bại liệt. Liên kể từ so sánh thông thường đứng ở thân ái câu và ko được ngăn cơ hội vày vết phẩy.

Cấu trúc: Clause + so sánh + clause

Ví dụ: 

I was tired so sánh I couldn’t go đồ sộ the office today.

(Tôi đặc biệt mệt mỏi nên là tôi ko thể cho tới văn chống ngày hôm nay)

3. Dùng vết phẩy Khi sở hữu liên kể từ nhập giờ Anh

3.1. Đối với liên kể từ phụ thuộc

Ta chỉ dùng vết phẩy Khi mệnh đề song lập đứng sau mệnh đề dựa vào. Lúc này vết phẩy đứng thân ái nhì mệnh đề. Nếu mệnh đề song lập đứng trước mệnh đề dựa vào thì tớ ko dùng vết phẩy.

3.2. Đối với liên kể từ kết hợp

Đối với câu sở hữu dùng liên kể từ phối hợp, tớ người sử dụng vết phẩy thân ái nhì mệnh đề song lập nhằm links bọn chúng lại cùng nhau.

Tuyệt đối ko người sử dụng vết phẩy thân ái nhì mệnh đề nhập ngôi trường hợp: liên kể từ dùng làm nối nhì kể từ hoặc cụm kể từ, mệnh đề ko song lập, không tồn tại nghĩa.

XEM THÊM: 

  • CẤU TRÚC DESPITE, IN SPITE OF VÀ TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  • CÁC CẤU TRÚC CÂU CẢM THÁN THÔNG DỤNG NHẤT VỚI WHAT, HOW, SO, SUCH
  • 25 liên kể từ thông dụng nhập giờ Anh chúng ta chắc chắn nên biết

4. Bài luyện về kiểu cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ Anh

Bài 1: Chọn kể từ phù hợp điền nhập khu vực trống

1. She was cleaning the floor……………..her father was reading the newspaper. 

a. when                    b. after                          c. before                 d. while

2. She's not only beautiful_________ intelligent.

a. but also                b. but                             c. however             d. yet

3. Everyone thought she would accept the offer_______, she turned it down.

a. However              b. So                              c. Too                     d. Moreover

4. It was cloudy. _______, the photos came out very bad.

a. Result                   b. As a result                c. However              d. But

5. We're going đồ sộ buy a special ticket_______ we can go anywhere we lượt thích on the way.

a. as if                      b. since                         c. in order                d. so sánh that

Đáp án:

1. D                  2. A                           3.A                   4. B                      5. D

Bài 2: Điền liên kể từ phù hợp nhập khu vực trống

1. Sally invited bủ đồ sộ her buổi tiệc ngọt last weekend_______, I had đồ sộ tell her I couldn’t come.

2. _______ we hadn’t eaten for over 12 hours, we weren’t hungry.

3. It is not _______ 3pm that he got trang chính. 

4. Do you want some burger _______ hot dog?

5. My father has passed out _______his son has bad results.

6. Honda makes cars _______motorbikes.

7. They have a lot of difficulties in their life _______their poverty.

8. Many people believe him _______ he often tells a lie.

9. _______her poorness, she feels happy.

10. Olivia booked a babysitter _______she could go our for the evening.

11. She'll only vì thế the job_______ you pay her more.

12. How can you expect your children đồ sộ be truthful_______ you yourself tell lies?

Đáp án

1. However                        4. Or                             7. In spite of                      10. So that

Xem thêm: jello là gì

2. Even though                  5. Because                 8. Although                        11. If

3. Until                               6. As well as                 9. In spite of                      12. When

Bài viết lách bên trên, Langmaster đang được tổ hợp những kỹ năng và kiến thức quan trọng tương quan cho tới liên kể từ và cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ Anh. Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức này đang được giúp cho bạn hiểu rằng cách sử dụng liên kể từ trong mỗi tình huống ví dụ. Chúc chúng ta luôn luôn cảm nhận thấy hào hứng khi tham gia học giờ Anh.