consolation prize là gì

VIETNAMESE

đạt giải khuyến khích

Bạn đang xem: consolation prize là gì

đoạt giải khuyến nghị, đạt giải khuyến khích

win the consolation prize

VERB

/wɪn ðə ˌkɑnsəˈleɪʃən praɪz/

Đạt giải khuyến nghị tức là cảm nhận được loại hạng khuyến nghị trong một cuộc đua này bại liệt.

1.

Anh vẫn giành được giải phụ vương nhập cuộc đua Vangsaigon Forex năm 2010 và giải khuyến nghị nhập cuộc đua Vangsaigon Axittrader năm 2017.

He won the third prize in the Forex Vangsaigon Contest in 2010 and the consolation prize in the Vangsaigon Axittrader Contest in 2017.

Xem thêm: debit là gì

2.

Tôi vẫn đạt được giải khuyến nghị ở cuộc đua toán Quốc gia.

I won the consolation prize in the National Mathematics Competition.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới giải thưởng:

- award/ prize (giải thưởng)

- competition (cuộc thi)

- winner (người chiến thắng)

- nominee (người được đề cử)

Xem thêm: note book là gì

- academy awards (giải thưởng viện hàn lâm)

- runner-up (á quân)

- consolation prize (giải khuyến khích)