control group là gì

Nhóm trấn áp là group không sở hữu và nhận được những thay cho thay đổi gì mới nhất khi nhập cuộc thử nghiệm.

Bạn đang xem: control group là gì

1.

Các căn nhà phân tích tiếp tục dùng một group trấn áp nhằm đáp ứng tính đúng chuẩn của thành quả của mình.

The researchers used a control group to tát ensure the accuracy of their results.

Xem thêm: hen trong tiếng anh là gì

2.

Xem thêm: travel expenses là gì

Thí nghiệm bao hàm một group trấn áp ko được chữa trị.

The experiment included a control group that did not receive the treatment.

Trong một kiểu demo (sample size) của một demo nghiệm (experiment), kiểu demo sẽ tiến hành phân thành nhì group là group trấn áp (control group) và group demo nghiệm (experimental group): - group kiểm soát: là group sẽ không còn trải qua chuyện demo nghiệm hoặc sẽ tiến hành đem mang đến fake dược (placebo) vô demo nghiệm dung dịch, và được dùng làm đối chiếu với thành quả của group demo nghiệm. - group demo nghiệm: là group thẳng trải qua chuyện những demo nghiệm về dung dịch, tư tưởng, tài chủ yếu v.v.