conversion là gì

/kənˈvɜrʒən , kənˈvɜrʃən/

Thông dụng

Danh từ

Người trò chuyện

Chuyên ngành

Xây dựng

sự thay đổi, sự gửi đổi

Cơ - Điện tử

Sự gửi cồn, quy thay đổi, thay đổi, sự gửi hóa

Cơ khí & công trình

sự gửi hóa
conversion of energy
sự gửi hóa năng lượng
sự quy đổi

Hóa học tập & vật liệu

chuyển đổi

Giải mến EN: The process or result of changing lớn a different form; specific uses include: the extent of chemical change from reactants lớn products in an industrial chemical process..

Xem thêm: sự chăm chỉ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: conversion là gì

Giải mến VN: Quy trình thay cho thay đổi sang 1 kiểu mẫu khác; dùng trong số tình huống như không ngừng mở rộng sự thay cho thay đổi về chất hóa học trong số hóa học phản xạ cho tới thành phầm nhập tiến độ chất hóa học công nghiệp.

conversion unit
đơn vị gửi đổi
viscosity conversion chart
biểu đồ vật quy đổi phỏng nhớt
chuyển hoán
dầu gửi đổi
dầu gửi hóa

Toán & tin

sự biến đổi đổi; sự chuyển; luật lệ gửi hoá
code conversion
sự hải dương thay đổi mã
data conversion
sự hải dương thay đổi những số liệu
digital conversion
sự hải dương thay đổi chữ số

Vật lý

thiết bị biến đổi hoán

Y học

sự gửi dạng

Kỹ thuật công cộng

biến đổi
A/D conversion
quá trình thay đổi A/D
A/D conversion
sự thay đổi A/D
AC-DC conversion
sự thay đổi AC-DC
address conversion
biến thay đổi địa chỉ
arithmetic conversion
biến thay đổi số học
binary conversion
biến thay đổi nhị phân
code conversion
sự thay đổi mã
Conversion Facility (CF)
phương tiện biến đổi đổi
conversion factor
hệ số biến đổi đổi
conversion formula
công thức biến đổi đổi
conversion gain
sự biến đổi đổi
conversion gain
sự thay đổi dòng sản phẩm điện
conversion of electrical energy
biến thay đổi năng lượng điện năng
conversion of energy
biến thay đổi năng lượng
conversion of motion
sự thay đổi gửi động
conversion rate
bộ dụng cụ biến đổi đổi
conversion rate
hệ số biến đổi đổi
conversion ratio
hệ số biến đổi đổi
conversion table
bảng biến đổi đổi
conversion transducer
bộ quy đổi biến đổi đổi
D/A conversion
sự thay đổi D/A
data conversion
biến thay đổi dữ liệu
DC-AC conversion
sự thay đổi DC-AC
DC-DC conversion
sự thay đổi DC-DC
delta star conversion
biến thay đổi tam giác-sao
digital conversion
biến thay đổi số
digital-circuit conversion
sự thay đổi số-số
double conversion
sự thay đổi kép
efficiency of conversion
hiệu suất biến đổi đổi
eight-bit conversion
sự thay đổi tám bit
electrothermal energy conversion
biến thay đổi tích điện năng lượng điện nhiệt
energy conversion
sự thay đổi năng lượng
file conversion
sự thay đổi file
file conversion
sự thay đổi tệp
file conversion utility
tiện ích thay đổi tập luyện tin
flash conversion
sự thay đổi nhanh
flash conversion
sự thay đổi tuy vậy song
frequency conversion
biến thay đổi tần số
frequency conversion
sự thay đổi tần số
heterodyne conversion
sự thay đổi phách tần
image conversion
sự thay đổi ảnh
impedance conversion
sự thay đổi trở kháng
Longitudinal Conversion Loss Transfer (LCLT)
chuyển suy hao thay đổi theo hướng dọc
mode conversion
sự thay đổi kiểu
optical signal conversion
biến thay đổi tín hiệu sáng
optical signal conversion
sự thay đổi tín hiệu quang
orthopara conversion
sự thay đổi octo-para
orthopara conversion
sự thay đổi thuận nghịch
parallel conversion
sự thay đổi nhanh
parallel conversion
sự thay đổi tuy vậy song
photovoltaic conversion system
hệ thống thay đổi quang quẻ điện
saline water conversion
sự thay đổi nước mặn
saw tooth conversion
sự thay đổi hình răng cưa
saw tooth conversion
sự thay đổi loại răng cưa
signal conversion
sự thay đổi tín hiệu
star-mesh conversion
phương pháp thay đổi sao-tam giác
star-polygon conversion
biến thay đổi sao-đa giác
star-to-delta-conversion
biến thay đổi sao trở nên tam giác
star/mesh conversion
biến thay đổi sao/mắt lưới
substation for frequency conversion
trạm con cái thay đổi tần
thermionic conversion
sự thay đổi tecmion
thermoelectric conversion
sự thay đổi sức nóng điện
uranium conversion plant
thiết bị thay đổi urani
chương trình gửi đổi
chuyển hóa
conversion catalyst
chất xúc tác gửi hóa
conversion of energy
sự gửi hóa năng lượng
conversion process
quá trình gửi hóa
energy conversion
sự gửi hóa năng lượng
gas conversion
chuyển hóa khí (trong xăng)
oil conversion
chuyển hóa dầu
sự biến đổi đổi
A/D conversion
sự thay đổi A/D
AC-DC conversion
sự thay đổi AC-DC
code conversion
sự thay đổi mã
conversion gain
sự thay đổi dòng sản phẩm điện
conversion of motion
sự thay đổi gửi động
D/A conversion
sự thay đổi D/A
DC-AC conversion
sự thay đổi DC-AC
DC-DC conversion
sự thay đổi DC-DC
digital-circuit conversion
sự thay đổi số-số
double conversion
sự thay đổi kép
eight-bit conversion
sự thay đổi tám bit
energy conversion
sự thay đổi năng lượng
file conversion
sự thay đổi file
file conversion
sự thay đổi tệp
flash conversion
sự thay đổi nhanh
flash conversion
sự thay đổi tuy vậy song
frequency conversion
sự thay đổi tần số
heterodyne conversion
sự thay đổi phách tần
image conversion
sự thay đổi ảnh
impedance conversion
sự thay đổi trở kháng
mode conversion
sự thay đổi kiểu
optical signal conversion
sự thay đổi tín hiệu quang
orthopara conversion
sự thay đổi octo-para
orthopara conversion
sự thay đổi thuận nghịch
parallel conversion
sự thay đổi nhanh
parallel conversion
sự thay đổi tuy vậy song
saline water conversion
sự thay đổi nước mặn
saw tooth conversion
sự thay đổi hình răng cưa
saw tooth conversion
sự thay đổi loại răng cưa
signal conversion
sự thay đổi tín hiệu
thermionic conversion
sự thay đổi tecmion
thermoelectric conversion
sự thay đổi sức nóng điện
sự chuyển
address conversion
sự quy đổi địa chỉ
analog-to-digital conversion
sự quy đổi tương tự-số
arithmetic conversion
sự quy đổi số học
assignment conversion
sự quy đổi luật lệ gán
automatic conversion
sự quy đổi tự động động
beta conversion
sự quy đổi beta
binary conversion
sự quy đổi nhị phân
code conversion
sự quy đổi mã
concurrent conversion
sự quy đổi tương tranh
conversion gain
sự gửi đổi
conversion of energy
sự gửi hóa năng lượng
digital conversion
sự quy đổi số
direct current lớn direct current conversion
sự quy đổi liên tục-liên tục
energy conversion
sự gửi hóa năng lượng
explicit type conversion
sự quy đổi loại rõ rệt ràng
explicit type conversion
sự quy đổi loại tường minh
facsimile parameters conversion
sự quy đổi thông số kỹ thuật facsimile
file conversion
sự quy đổi tập luyện tin
flash analog-to-digital conversion
sự quy đổi tương tự-số nhanh
format conversion
sự quy đổi dạng thức
frequency conversion
sự quy đổi tần số
frequency conversion
sự gửi vị tần
function argument conversion
sự quy đổi đối số hàm
implicit type conversion
sự quy đổi loại ngầm
long integer conversion
sự quy đổi số vẹn toàn dài
MA-Mp conversion
sự quy đổi MA-MP
mass conversion
sự quy đổi sản phẩm loạt
mass conversion
sự quy đổi khối
media conversion
sự quy đổi môi trường
mode conversion
sự quy đổi chế độ
mode conversion
sự quy đổi kiểu
mode conversion
sự quy đổi phương thức
parallel conversion
sự quy đổi tuy vậy song
phase conversion
sự quy đổi pha
pilot conversion
sự quy đổi demo nghiệm
pointer conversion
sự quy đổi con cái trỏ
program conversion
sự quy đổi chương trình
protocol conversion
sự quy đổi uỷ thác thức
scan conversion
sự quy đổi tia quét
standards conversion
sự quy đổi những chuẩn
standards conversion
sự quy đổi chi chuẩn
star-delta conversion
sự quy đổi sao-tam giác
tape-to-card conversion
sự gửi (dữ liệu) kể từ băng quý phái thẻ (đục lỗ)
tape-to-tape conversion
sự gửi (dữ liệu) kể từ băng quý phái băng
thermoelectric power conversion
sự quy đổi sức nóng năng lượng điện ly
thermoelectric power conversion
sự quy đổi sức nóng ion
type conversion
sự quy đổi kiểu
sự gửi đổi
address conversion
sự quy đổi địa chỉ
analog-to-digital conversion
sự quy đổi tương tự-số
arithmetic conversion
sự quy đổi số học
assignment conversion
sự quy đổi luật lệ gán
automatic conversion
sự quy đổi tự động động
beta conversion
sự quy đổi beta
binary conversion
sự quy đổi nhị phân
code conversion
sự quy đổi mã
concurrent conversion
sự quy đổi tương tranh
digital conversion
sự quy đổi số
direct current lớn direct current conversion
sự quy đổi liên tục-liên tục
explicit type conversion
sự quy đổi loại rõ rệt ràng
explicit type conversion
sự quy đổi loại tường minh
facsimile parameters conversion
sự quy đổi thông số kỹ thuật facsimile
file conversion
sự quy đổi tập luyện tin
flash analog-to-digital conversion
sự quy đổi tương tự-số nhanh
format conversion
sự quy đổi dạng thức
frequency conversion
sự quy đổi tần số
function argument conversion
sự quy đổi đối số hàm
implicit type conversion
sự quy đổi loại ngầm
long integer conversion
sự quy đổi số vẹn toàn dài
MA-Mp conversion
sự quy đổi MA-MP
mass conversion
sự quy đổi sản phẩm loạt
mass conversion
sự quy đổi khối
media conversion
sự quy đổi môi trường
mode conversion
sự quy đổi chế độ
mode conversion
sự quy đổi kiểu
mode conversion
sự quy đổi phương thức
parallel conversion
sự quy đổi tuy vậy song
phase conversion
sự quy đổi pha
pilot conversion
sự quy đổi demo nghiệm
pointer conversion
sự quy đổi con cái trỏ
program conversion
sự quy đổi chương trình
protocol conversion
sự quy đổi uỷ thác thức
scan conversion
sự quy đổi tia quét
standards conversion
sự quy đổi những chuẩn
standards conversion
sự quy đổi chi chuẩn
star-delta conversion
sự quy đổi sao-tam giác
thermoelectric power conversion
sự quy đổi sức nóng năng lượng điện ly
thermoelectric power conversion
sự quy đổi sức nóng ion
type conversion
sự quy đổi kiểu

Kinh tế

hoán đổi
hối đoái
conversion office
cục hối hận đoái
conversion rate
tỉ giá chỉ hối hận đoái
rate of conversion
tỉ suất hối hận đoái
rate of conversion
tỷ suất hối hận đoái
quy đổi
sự đảo
sự gửi đổi
conversion cost
ngân sách gửi đổi
sự gửi vị
continuous fast conversion
sự gửi vị nhanh chóng liên tục
sự lân chuyển
sự đàng hóa
batch conversion
sự đàng hóa chu kỳ
continuous fast conversion
sự đàng hóa nhanh chóng liên tục
starch conversion
sự đàng hóa tinh anh bột
sự hoán vị
batch conversion
sự thiến chu kỳ
sự thủy phân
sự trao đổi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
about-face * , alteration , born again , change of heart , changeover , exchange , flip-flop * , flux , growth , innovation , metamorphosis , metanoia , metasis , modification , novelty , passage , passing , permutation , progress , proselytization , qualification , reclamation , reconstruction , reformation , regeneration , remodelling , reorganization , resolution , resolving , reversal , see the light , switch , transfiguration , transformation , translation , transmogrification , transmutation , turning , turning around , mutation , shift , transubstantiation , rebirth , adaptation , application , appropriation , change , employment , proselytism

Từ trái khoáy nghĩa