convertible là gì

/kən'və:təbl/

Thông dụng

Tính từ

Có thể thay đổi, hoàn toàn có thể cải, hoàn toàn có thể hoán cải được
Có thể thay đổi trở nên vàng, hoàn toàn có thể thay đổi trở nên đô la (tiền)
(ngôn ngữ học) đồng nghĩa tương quan, hoàn toàn có thể sử dụng thay cho nhau
convertible terms
từ đồng nghĩa
Có thể quăng quật mui (ô tô)
convertible husbandry
luân canh

Danh từ

Ô tô quăng quật mui được

Chuyên ngành

Xây dựng

có thể quy đổi được

Cơ - Điện tử

(adj) quy đổi được, thuận nghịch

Cơ khí & công trình

chuyển hóa được
có thể fake được
tính hấp dẫn

Ô tô

con mui trần
mui tách (loại xe)

Kỹ thuật công cộng

biến thay đổi được
thuận nghịch

Kinh tế

có thể quy đổi được

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: convertible là gì

Xem thêm: cross là gì trong tiếng anh

NHÀ TÀI TRỢ