conveyance là gì

/kən'veiəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự chở, sự chuyên chở, sự vận chuyển
means of conveyance
phương tiện vận chuyển
Sự truyền, sự truyền đạt
conveyance of sound
sự truyền âm
(pháp lý) sự ủy quyền, sự quý phái thương hiệu (tài sản); giấy tờ ủy quyền, giấy tờ quý phái thương hiệu (tài sản)
Xe cộ
a public conveyance
xe chở hành khách

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

href='' rel="thumbnail" src="" width=

Bạn đang xem: conveyance là gì

conveyance

Xem thêm: luncheon là gì

Xem thêm: priceless là gì

Sự vận trả, sự chuyên chở, băng chuyên chở, khí giới vậnchuyển

Cơ khí & công trình

sự (chuyên) chở

Xây dựng

sự chở đến

Kỹ thuật cộng đồng

băng tải
chuyên chở
Fixed Mobile Conveyance (FMC)
phương tiện chuyên chở địa hình cố định
sự chuyển
sự tải
sự vận chuyển
earth conveyance by wheel barrow
sự vận trả khu đất vị xe pháo tía gác
thiết bị vận chuyển

Kinh tế

chuyên chở
giấy bán
giấy trả nhượng
deed of conveyance
giấy ủy quyền quyền sở hữu
giấy quý phái tên
fraudulent conveyance
giấy quý phái thương hiệu fake mạo
phưong tiện vận trả (xe, tàu...)
sự ủy quyền (tài sản...)
vận chuyển
vận tải

Địa chất

sự chuyên chở, sự vận trả, sự trục chuyên chở, sự nâng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
car , carriage , carrying , communication , machine , movement , transfer , transference , transmission , transportation , vehicle , transit , transport , alienation , assignment , transferal , airplane , tự động , automobile , bus , cart , cession , charter , conduct , deed , demise , grant , railroad , sled , trailer , train , trolley , truck , wagon

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ