cornerstone là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kɔ:nə¸stoun/

  Xây dựng

  viên đá bịa nền

  Giải quí EN: A large single stone that is the ostensible starting point of a building, having an inscription carved on the date when it was laid.

  Bạn đang xem: cornerstone là gì

  Giải quí VN: Một khối đá đơn, to lớn như là 1 trong điểm chính thức của một dự án công trình. Nó được tự khắc những dòng sản phẩm chữ ghi tháng ngày bịa khối đá.

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anchor , base , essential , foundation , key element , keystone , linchpin , main ingredient , mainspring , mainstay , pillar , fundament , fundamental , root , rudiment , basis , coigne , marking , quoin , support

  Xem thêm: bylaws là gì

  Xem thêm: cell wall là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

;